TVET Vietnam

Cuộc thi Thiết kế dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Để bắt kịp với sự phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng như thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19, hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với không ít những thách thức trong việc đào tạo và giáo dục, nhưng cũng được tiếp cận với những cơ hội mới để thay đổi và phát triển. Chuyển đổi số chính là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam có thể đổi mới và bứt phá khỏi tình huống khó khăn hiện tại. Như vậy, đứng trước tình hình cấp thiết phải thay đổi từ nhận thức đến năng lực về chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phối hợp với Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam (the TVET Programme) thuộc Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) xây dựng và tổ chức Cuộc thi Thiết kế dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

Cuộc thi Thiết kế dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp năm 2021 đóng vai trò như một bước đệm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy và học trong giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời hướng đến nâng cao năng lực của các cán bộ, giảng viên trong đào tạo từ xa, đào tạo hỗn hợp và hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động quản lý, tổ chức, lưu trữ và phổ biến tài nguyên giáo dục trong lĩnh vực đào tạo nghề. Cuộc thi cũng đóng vai trò như một diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tài nguyên giữa các cá nhân, tổ chức thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp để cùng nhau phát triển và đổi mới.

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi Thiết kế dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp năm 2021. Tại Lễ phát động Cuộc thi, Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nhấn mạnh trách nhiệm và nhiệm vụ của từng cá nhân, cơ quan, tổ chức cần phải thực hiện để làm nên thành công của Cuộc thi. Ông Lê Tấn Dũng và Ông Trương Anh Dũng – Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã thực hiện nghi thức công bố website của cuộc thi tại địa chỉ http://nhagiao.gdnn.gov.vn/

Share on print
Share on email
Share on facebook