TVET Vietnam

Cửa đã mở cho mô hình Đào tạo phối hợp tại Khu Công nghệ cao Sài Gòn

 “Doanh nghiệp của quí vị có thiếu nguồn nhân lực lành nghề không? Hãy thu hẹp khoảng cách bằng chính các nguồn lực của doanh nghiệp bằng cách đầu tư vào Đào tạo phối hợp!” – đó là lời khuyến nghị của Ông Peter Wunch – Cố vấn kỹ thuật cấp cao của GIZ. Lời khuyến nghị đã nhận được sự đồng thuận của 15 đại diện doanh nghiệp tại Trung tâm đào tạo của Khu Công nghệ cao Sài Gòn ngày 10 tháng 11.

 “Hàng năm chúng tôi phải gửi một số lượng đáng kể nhân viên đi đào tạo lại và đào tạo nâng cao tại Hàn Quốc, đó là một khoản đầu tư rất lớn. Hôm nay chúng tôi đã biết đến trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 và năng lực đào tạo của nhà trường, chúng tôi muốn tiếp tục thảo luận về sự hợp tác trong buổi làm việc tiếp theo” – Đại diện của bộ phận nhân sự công ty Samsung đã chia sẻ trong buổi hội thảo.

Trường Cao đẳng Nghề LILAMA 2 và Chương trình Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam cùng phối hợp triển khai cách tiếp cận mới về đào tạo nghề theo theo định hướng nhu cầu của doanh nghiệp. Trong khuôn khổ mô hình Đào tạo phối hợp, các trường đào tạo nghề và các công ty cùng nhau chia sẻ trách nhiệm trong việc thiết kế chương trình, tham gia đào tạo và đánh giá chất lượng của quá trình Đào tạo phối hợp

Công ty Nidec của Nhật Bản, một doanh nghiệp lớn đã khẳng định “ Đây là một cách tiếp cận mới cho chúng tôi, chúng tôi muốn tập trung và nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng công việc, chúng tôi không muốn phải đào tạo lại lực lượng lao động kỹ thuật tại công ty sau khi tuyển dụng do thiếu các kỹ năng và năng lực cần thiết trong công việc”.

Theo ông Dương Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ban quản trị Khu Công nghệ cao Sài Gòn, chỉ có 29% trên tổng số 32,000 lao động hiện có tại khu công nghệ là đã qua đào tạo về nghề nghiệp và kỹ thuật, còn lại là lao động phổ thông. Trong khi đó con số lao động qua đào tạo của một khu công nghệ cao phải đạt ít nhất gấp đôi con số trên. Đây là một nhu cầu rất lớn mà trường LILAMA 2 có thể khai thác để cung cấp các khoá đào tạo ban đầu và nâng cao cho các doanh nghiệp tại khu Công nghệ.

“Chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp cho các doanh nghiệp các khoá đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hãy cùng hợp tác để xây dựng năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế Việt Nam” – Tiến sỹ Lê Văn Hiền, Chủ tịch hội đồng trường LILAMA 2 khẳng định tại buổi hội thảo.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook