TVET Vietnam

Công nghiệp 4.0 phải gắn liền với nguồn nhân lực có tay nghề để phát triển kinh tế

Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam đang hỗ trợ trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 và công ty Bosch Rexroth của Đức trong việc lồng ghép các yêu cầu của ngành Công nghiệp 4.0 vào các chương trình đào tạo được lựa chọn. Ông Nikolay Kurnosov, Tổng Giám đốc Bosch Rexroth Việt Nam đã trình bày những cột mốc trong Hợp tác Đối tác Công tư tại Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0, được tổ chức vào ngày 13/7 tại Hà Nội. Ông Kurnosov cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh những chương trình đào tạo để thích ứng với các yêu cầu trong tương lai. “Cùng với trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2, chúng tôi sẽ phát triển các mô-đun và nội dung liên quan đến ngành công nghiệp 4.0 để đảm bảo rằng các học viên tốt nghiệp không chỉ có kỹ năng chuyên môn cần thiết mà còn có thể xử lý các tình huống phức tạp, giải quyết vấn đề và có tư duy phản biện”, ông cho biết.

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 do Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Kinh tế Trung ương tổ chức, tạo điều kiện cho các chuyên gia trong nước và quốc tế thảo luận về tầm nhìn và chiến lược phát triển của Việt Nam trong thời đại Công nghiệp 4.0. Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Công nghiệp 4.0, những thành tựu mới trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế đã hỗ trợ sự tham gia hiệu quả của Việt nam trong chuỗi giá trị toàn cầu và gia tăng quá trình công nghiệp hoá. Tuy nhiên, để áp dụng thành công 4.0, các điều kiện tiên quyết như phát triển khung pháp lý, đạt được những đột phá trong đổi mới cũng như cải thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, cần được đảm bảo bởi cả nhà nước và khu vực tư nhân. Để biết thêm thông tin về diễn đàn, vui lòng truy cập http://www.i40summit.vn/

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook