TVET Vietnam

Cơ bản về công nghệ CNC: Tiện và Phay

Trong khuôn khổ Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam, từ ngày 24/11 – 14/12/2012, 16 giáo viên/hướng dẫn viên của 6 cơ sở đào tạo nghề thụ hưởng trong Chương trình đã tham gia vào khóa đào tạo “Cơ bản về công nghệ CNC: Tiện và Phay”. Khóa học này là một mốc đánh dấu cho các học viên, những người đã hoàn thành các khóa đào tạo về cắt gọt kim loại công nghệ truyền thống và đào tạo cơ khí định hướng đề tài cơ bản và nâng cao để bắt đầu chuyển sang các khóa đào tạo về công nghệ cắt gọt hiện đại hơn.

Trong khóa học này, các học viên, những người đã có được nền tảng tốt về kiến thức và kỹ năng về sử dụng công nghệ cắt gọt kim loại truyền thống, đã được đào tạo kiến thức cơ bản về công nghệ CNC cũng như những kỹ năng ban đầu để vận hành các máy Tiện và Phay CNC, là công nghệ tiên tiến cho phép tạo ra các sản phẩm có độ phức tạp và chính xác cao hơn so với công nghệ truyền thống. Các học viên của khóa học cho rằng nội dung của khóa học là rất thú vị và bổ ích. Khóa học đã được tổ chức ở Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt – Đức, nơi có các máy CNC hiện đại và đội ngũ giáo viên/hướng dẫn viên có năng lực do đã tham gia dự án “Hỗ trợ giáo dục kỹ thuật dạy nghề” do GIZ hỗ trợ. Chuyên gia người Đức, Ông Andreas Fichers cùng với hai giảng viên có năng lực của Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt – Đức đã triển khai khóa tập huấn này.

Trong ba tuần, các học viên đã bắt đầu làm quen với các phần lập trình và vận hành cơ bản của các máy CNC và có thể tạo ra các sản phẩm đơn giản. Những kết quả này đã làm cho các học viên phấn khởi và háo hức tham gia vào các khóa đào tạo tiếp theo về công nghệ CNC, đây là phần nội dung được chú trọng trong đào tạo của nghề Cắt gọt kim loại. Các khóa học sắp tới sẽ được lập kế hoạch và thống nhất với năm cơ sở đào tạo nghề đối tác trong Chương trình.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook