TVET Vietnam

Chuyến tham quan và học tập của Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận tại Trường VCMI và LILAMA 2

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) và Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2) đã đón tiếp 8 cán bộ quản lý và giáo viên đến từ Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận (NTVC) vào ngày 29 và 30/05/2023 vừa qua. Chuyến thăm đánh dấu bước đầu tiên để thiết lập mạng lưới hợp tác và hỗ trợ giữa ba trường cao đẳng trở thành các Cơ sở GDNN chất lượng cao về Đào tạo nghề kỹ thuật (TVET) cũng như các trung tâm xuất sắc hàng đầu về nghề công nghiệp và năng lượng tái tạo. LILAMA 2, VCMI và NTVC hướng tới mục tiêu là đối tác nhân rộng mô hình đào tạo phối hợp theo định hướng Hệ thống kép của Đức tới các cơ sở TVET khác tại Việt Nam. Hơn nữa, nhân rộng năng lực của họ đối với hệ thống TVET trong việc triển khai các chương trình đào tạo hệ 3 năm, được phát triển dựa trên tiêu chuẩn đào tạo của Đức và định hướng theo nhu cầu của ngành công nghiệp Việt Nam.

Hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Cơ sở GDNN Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), đồng thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) cùng với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA).

Share on print
Share on email
Share on facebook