TVET Vietnam

Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam (GIZ) và KOICA Việt Nam hỗ trợ TCDN/ Bộ LĐTBXH rà soát khoa học và thí điểm áp dụng dự thảo sửa đổi tiêu chí đánh giá Trường Chất lượng cao/ Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề

Phát biểu khai mạc khóa “Tập huấn tự đánh giá nhằm thí điểm dự thảo sửa đổi tiêu chí Trường Chất lượng cao/ Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề và quy trình thực hiện” tổ chức tại Hà Nội ngày 25.11.2016, ông Hoàng Mạnh Tiến, Trưởng Phòng Kiểm định và Công nhận Chất lượng, Cục Kiểm định Chất lượng Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề (Cục KĐCLDN/TCDN) nói:  “Khóa tập huấn hôm nay và sau đó là quá trình thí điểm tự đánh giá và đánh giá ngoài là một mốc quan trọng đối với việc xây dựng các tiêu chí lô-gich và bền vững cho trường chất lượng cao và trung tâm xuất sắc về đào tạo nghề. Chỉ khi các cơ sở đào tạo bảo đảm được chất lượng của các chương trình đào tạo theo nhu cầu thị trường và có sự hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, thì Việt Nam mới thực hiện được các mục tiêu đặt ra trong Chiến lược Phát triển Dạy nghề  2011-2020”.

Cục KĐCLDN cùng Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam và  Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA Việt Nam) đã tổ chức khóa tập huấn đầu tiên cho 18 cán bộ đến từ 5 trường cao đẳng từ các khu vực trên cả nước. Các cán bộ này được tập huấn để thí điểm tự đánh giá dựa trên dự thảo bộ tiêu chí sửa đổi và sẽ trở thành cán bộ đầu mối của quá trình đánh giá ngoài sau này.

Khóa tập huấn được tổ chức theo thỏa thuận hợp tác ba bên giữa TCDN/Cục KĐCLDN, GIZ và KOICA Việt Nam. Nội dung hợp tác tập trung vào việc lồng ghép các công cụ theo dõi và đánh giá trong hệ thống dạy nghề của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Cục KĐCLDN trong việc nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa tiêu chí trường chất lượng cao quy định tại Quyết định 761/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cũng như quá trình đánh giá và công nhận.

Đề cương mô hình Trung tâm xuất sắc được TCDN và Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam phát triển từ năm 2010. Đề cương này đã được giới thiệu và thảo luận rộng rãi tại cuộc hội thảo tại tỉnh Phú Yên vào tháng 3.2011 với sự tham gia của đại diện Ban chấp hành Trung ương Đảng, các nhà hoạch định chính sách và các nhà khoa học. Tiếp đó, tại hội thảo tháng 11.2013 ở Đà Lạt với sự tham gia của Bộ LĐTBXH, TCDN, các cơ quan quản lý địa phương, đại diện lãnh đạo 45 trường được chọn đầu tư thành trường chất lượng cao, TS. Horst Sommer, Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam đã nhấn mạnh hai chức năng quan trọng của Trung tâm xuất sắc ở Việt Nam là: nhằm đào tạo và bồi dưỡng với chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu việc làm theo tiêu chuẩn quốc tế, và thực hiện các nhiệm vụ khác đối với hệ thống đào tạo nghề Việt Nam.

Trên cơ sở sự thống nhất của các bên liên quan về chức năng và tiêu chí của Trung tâm xuất sắc, các tiêu chí này đã được áp dụng như cơ sở triết lý cho các hoạt động hỗ trợ mà Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam thực hiện tại 2 cơ sở đào tạo đối tác (Trường CĐN LILAMA 2 và Trường CĐ Kỹ nghệ 2), đồng thời, bộ tiêu chí cũng được thống nhất sử dụng làm cơ sở cho quá trình nghiên cứu đề xuất chỉnh sửa Quyết định 761/QĐ-TTg. Quá trình chỉnh sửa được thực hiện thông qua phân tích kỹ lưỡng kết quả khảo sát do Cục KĐCLDN thực hiện năm 2015, tiếp đến, Hội thảo khoa học về các tiêu chí trường nghề chất lượng cao/trung tâm xuất sắc về đào tạo nghề với mục tiêu tiếp tục đánh giá sáu tiêu chí trường chất lượng cao trong Quyết định 761 nhằm điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, đóng góp cho việc thực hiện Chiến lược Phát triển Dạy nghề đến năm 2020. Đồng thời, thảo luận khoa học tập trung vào việc điều chỉnh các tiêu chí nhằm phản ánh tốt hơn định hướng của chính phủ mới về việc hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo nghề và vấn đề tự chủ của các cơ sở đào tạo nghề. Qua nhiều vòng thảo luận với các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực đào tạo nghề, trong đó có các cơ quản lý nhà nước về đào tạo nghề, các bộ ngành liên quan, các hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, đã thống nhất được dự thảo bộ tiêu chí đánh giá.

Tại khóa “Tập huấn tự đánh giá dựa trên dự thảo sửa đổi tiêu chí trường chất lượng cao/trung tâm xuất sắc về đào tạo nghề” các tham dự viên đã được giới thiệu về bộ tiêu chí chỉnh sửa (dự thảo) và được hướng dẫn phương pháp và quy trình tự đánh giá cho các cơ sở đào tạo nghề. Giai đoạn tự đánh giá sẽ được các trường thực hiện từ ngày 28/11/2016. Tiếp theo đó sẽ thực hiện đợt đánh giá ngoài vào cuối năm 2016. Kinh nghiệm và kết quả đánh giá sẽ được thảo luận tại một cuộc hội thảo tổng kết vào tháng 2 năm sau. Kết quả hội thảo này sẽ là cơ sở phong phú, quý báu để Bộ LĐTBXH xây dựng đề xuất chỉnh sửa sáu tiêu chí trường chất lượng cao ban hành tại Quyết định 761/QĐ-TTg.

“Chúng tôi rất cám ơn sự tin tưởng của Cục Kiểm định Chất lượng Dạy nghề trong quan hệ hợp tác với GIZ và KOICA”, bà Britta van Erckelens, Phó Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam nhấn mạnh tại phiên bế mạc khóa tập huấn. “Việc chỉnh sửa các tiêu chí trường chất lượng cao là cơ hội để TCDN thể chế hóa những nỗ lực chung trong hoạt động của Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam trong phát triển đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường. Việc hợp tác giữa các bên có liên quan, đặc biệt là hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo nghề không những sẽ nâng cao chất lượng đào tạo nghề nhằm thực hiện các mục tiêu của Chiến lược Phát triển Dạy nghề 2011-2020 mà còn đóng góp cho việc cung cấp lao động có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu của khối doanh nghệp Việt Nam và của thị trường ASEAN.”

Dự thảo sửa đổi Tiêu chí trường chất lượng cao và TT Xuất sắc về ĐTN

1.  Triển khai đào tạo theo định hướng thực tiễn và nhu cầu

2.  Hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo

3.  Năng lực của nhà giáo và cán bộ quản lý

4.  Hiệu quả thiết lập tổ chức và quản lý

5.  Đủ phương tiện tài chính

6.  Các chức năng bổ sung (đánh giá đối với 01 chương trình đào tạo nghề mà trường lựa chọn) :

6.1. Đào tạo bồi dưỡng cho nhà giáo trong các lĩnh vực ngành nghề đào tạo trọng điểm của trường 

6.2.  Tư vấn cho cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác về tổ chức đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động

6.3.   Trung tâm về các mạng lưới đào tạo nghề trong nước và quốc tế

6.4.  Trường là đối tác trong triển khai các hoạt động đổi mới đào tạo và nghiên cứu ứng dụng

6.5.  Đơn vị đánh giá và cấp giấy chứng nhận

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook