TVET Vietnam

“Chúng tôi mong muốn phát triển năng lực Anh ngữ vì đó là chìa khóa mở cánh cửa ra thế giới”

Đồng Nai, 12.8.2016

Hội thảo “Kế hoạch bồi dưỡng năng lực Anh ngữ cho giáo viên kỹ thuật trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi” được đồng tổ chức bởi Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) và Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam-GIZ tổ chức. Kết quả phân tích nhu cầu đào tạo và kiểm tra trình độ đầu vào của 56 cán bộ quản lý và giáo viên chủ chốt cùng lộ trình đào tạo và kế hoạch phát triển năng lực Anh ngữ cho giáo viên kỹ thuật của trường đã được trình bày và thảo luận. Tham dự hội thảo có cán bộ quản lý các phòng ban chức năng, trưởng, phó các khoa và giáo viên kỹ thuật chủ chốt của VCMI, đại diện của Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề ở Việt Nam và các giáo viên đến từ Trường Cao đẳng nghề Lilama 2. Các đại biểu đã tích cực chia sẻ các sáng kiến về việc làm thế nào để huy động tốt nhất các nguồn lực và đảm bảo được hiệu quả thực hiện kế hoạch.

Trong bối cảnh đổi mới Đào tạo nghề, các trường nghề chất lượng cao (CoEs) đóng một vai trò quan trọng. Các trường nghề chất lượng cao là lực lượng tiên phong và là hình mẫu cho trọng tâm phát triển mới của Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam: cung cấp các chương trình đào tạo nghề chất lượng quốc tế đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Năng lực Anh ngữ, trong bối cảnh hội nhập quốc tế của các trường nghề chất lượng cao là một trong những tiêu chí quan trọng giúp cung cấp các chương trình chất lượng và thực hiện chức năng kết nối và hợp tác với các mạng lưới đào tạo nghề trong nước và quốc tế. Quan điểm này được khẳng định ở 2 trong 6 tiêu chí dành cho các Trung tâm Chất lượng cao theo Quyết định số 761/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 5 năm 2014 về phát triển trường nghề Chất lượng cao  

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Chương-Hiệu trưởng VCMI khẳng định “Việc phát triển năng lực Anh ngữ dành cho cán bộ và giáo viên kỹ thuật của trường là một nhiệm vụ cấp bách không chỉ để đáp ứng các tiêu chí dành cho Trung tâm Đào tạo nghề Xanh Chất lượng cao trong tương lai mà còn hỗ trợ cán bộ quản lý và giáo viên phát triển tốt năng lực nghề nghiệp/kỹ thuật và thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình trong bối cảnh hội nhập ASEAN”. Trong phần thảo luận nhóm, các đại biểu tham dự đều khẳng định cam kết thực hiện thành công kế hoạch. Ông Phạm Minh Phong-Giáo viên Khoa Điện-Điện tử nói “Chúng tôi mong muốn phát triển năng lực Anh ngữ vì đó là chìa khóa mở cánh cửa ra thế giới”.

Kết quả của hội thảo sẽ được tổng hợp để hoàn thiện và triển khai Kế hoạch Phát triển Năng lực Anh ngữ dành cho giáo viên kỹ thuật tại trường VCMI.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook