TVET Vietnam

Chúc mừng các giáo viên nòng cốt của LILAMA 2, họ đã chứng tỏ được năng lực chuyên môn của mình!

18 giáo viên nòng cốt trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2) đã vượt qua kỳ kiểm tra đánh giá năng lực cuối cùng từ ngày 25 – 29 tháng 10 năm 2018. Các kỳ thi cho các ngành nghề Cắt gọt kim loại – CNC và Kỹ thuật Cơ điện tử được thực hiện bởi bốn giám khảo được cử đến từ Phòng Thương mại Đức (HWK) tại Erfurt, là một cơ quan có thẩm quyền ở Đức.

Ông Holger Bustro và ông Hartmut Stein là chuyên gia kiêm giám khảo giàu kinh nghiệm trong ngành Cắt gọt kim loại – CNC nói rằng, “Các giáo viên nòng cốt có một nền tảng rất vững chắc về năng lực chuyên môn mà họ đạt được từ các khóa đào tạo Cắt gọt kim loại trước đó như là một phần của Chương trình đào tạo nâng cao cho các giáo viên đào tạo nghề của khu vực.”

Ông Helmut Schnepf, một trong hai giám khảo của ngành Cơ điện tử giải thích thêm rằng, “Tất cả 18 thí sinh dự thi  đã thực hiện được các thử thách nhiệm vụ và vượt qua kỳ thi . Phần lớn các giáo viên đã đạt được kết quả tốt từ 82-91% và một số thậm chí còn xuất sắc đạt được điểm số 96% một cách ấn tượng.

Chủ tịch ủy ban kiểm tra của HWK và là giám khảo thứ hai chuyên ngành Cơ điện tử, ông Dirk Kittel xác nhận, “Kỳ thi đánh giá năng lực đã được tổ chức và thực hiện theo định hướng các tiêu chuẩn và quy định thi của Đức. LILAMA 2 đã tạo điều kiện lý tưởng với nhà xưởng thực hành hiện đại, trang bị máy móc tốt, các chương trình đào tạo dựa trên tiêu chuẩn của Đức và đặc biệt là các giáo viên có trình độ cao. Tất cả những điều này là điều kiện tiên quyết cho việc cung cấp đào tạo chất lượng cao tương đương với các nước công nghiệp phát triển.”

Ông Nguyễn Hồng Tiến và ông Kiều Tấn Thới, trưởng khoa 2 các ngành nghề tương ứng, nói rằng, “Thật sự không dễ dàng để vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực chuyên môn tương đương với kỳ thi kết thúc cho công nhân lành nghề ở Đức. Nhóm chúng tôi rất vui vì đã vượt qua cột mốc đầu tiên này một cách thành công. Tất cả chúng tôi đều rất ý thức rằng phần thứ hai của bài kiểm tra cuối cùng vẫn còn ở phía trước chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục luyện tập và nghiên cứu để làm chủ phần cuối cùng đó.

Trong thời gian tới, năng lực của các giáo viên nòng cốt sẽ được củng cố và phát triển hơn nữa bằng việc tham gia các khóa đào tạo về sản xuất các bộ phận và phụ kiện lắp ráp bằng máy công cụ CNC như Trung tâm phay 5 trục và xoay với các công cụ điều khiển (trục C+Y) cũng như lập trình GRAFCET.

Các khóa đào tạo và kiểm tra được tổ chức trong lĩnh vực hoạt động “Hỗ trợ Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề”, là một hợp phần của Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook