TVET Vietnam

Chia sẻ kinh nghiệm Việt – Đức về vận hành nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt

Ngày 23/07/2015 tại TP. Hồ Chí Minh, lĩnh vực hoạt động 3: Đào tạo nghề cho lĩnh vực xử lý nước thải thuộc Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam” và Dự án “Hợp tác hiệp hội Đức – Việt nhằm nâng cao năng lực cho ngành nước Việt Nam – DEVIWAS” đồng tổ chức thành công hội thảo trao đổi kinh nghiệm về “Vận hành nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt”. Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của các kỹ sư từ nhiều công ty thoát nước phía Nam như Tp. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, là những đơn vị đang và sắp vận hành nhà máy xử lý nước thải.

Tại hội thảo, các công ty thoát nước đã đưa ra những bất cập trong thể chế quản lý hệ thống thoát và xử lý nước thải, ví dụ như hợp đồng vận hành được gia hạn hàng năm, khiến doanh nghiệp không chủ động được về nguồn nhân lực và đầu tư. Về vấn đề này, đại diện phía Đức, ông Norbert Lucke, chuyên gia từ công ty Thoát nước TP. Dresden, nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp nhất thiết cần thời hạn hợp đồng dài hơn để có cơ sở chắc chắn cho việc lập kế hoạch vận hành, bảo trì, duy tu…nhằm khai thác bền vững cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Ông cho biết, các công ty thoát nước tại Đức thường ký thời hạn hợp đồng vận hành phổ biến ở Đức là tối thiểu 3 năm đối với các trạm xử lý nhỏ và vô thời hạn đối với nhà máy XLNT quy mô lớn.

Bên cạnh đó, các kỹ sư Việt-Đức còn thảo luận về các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả xử lý nước thải như cách điều chỉnh thời gian lưu nước trong bể sục khí, kiểm soát tuổi bùn tối ưu, cách tránh sốc tải cho NMXL khi có thay đổi về lượng nước đầu vào…

Kết thúc hội thảo, ông Lý Thọ Đắc, phó giám đốc công ty Thoát nước đô thị Tp. Hồ Chí Minh đại diện cho đại biểu tham dự bày tỏ: “Hội thảo không chỉ tạo ra một diễn đàn chuyên môn rất thiết thực mà còn mang lại nhiều thay đổi tích cực trong suy nghĩ và nhận thức, giúp cho các công ty thoát nước xây dựng đề xuất phù hợp để gửi lên chủ đầu tư”.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook