TVET Vietnam

Cắt gọt Kim loại

Hiện các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các công nhân cắt gọt kim loại với các kỹ năng và kiến thức vận hành máy CNC. Việc sử dụng máy CNC cho phép tạo ra các chi tiết máy với nhiều hình dạng phức tạp có độ chính xác cao thông qua quá trình tự động hóa. Tuyển được công nhân có đủ khả năng làm việc trong ngành này là điều kiện cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm.

Cùng với đối tác là Hiệp hội Giáo dục Nghề và Xã hội Châu Âu (EBG), chúng tôi thực hiện chương trình đào tạo đa cấp công nghệ cắt gọt kim loại hiện đại theo Mô hình Hợp tác Công Tư (PPP) cho giáo viên của các cơ sở đối tác của Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Dạy nghề (TVET) tại các tỉnh Thanh Hóa, Thái Nguyên, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc và Hưng Yên. Các cơ sở đào tạo này sẽ được trang bị các thiết bị cắt gọt kim loại hiện đại/CNC bằng nguồn tài chính từ dự án hợp tác.

Để nâng cao tay nghề của các công nhân được đào tạo nghề cắt gọt kim loại và vận hành máy CNC theo nhu cầu và có đủ khả năng làm việc cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp cắt gọt kim loại, chất lượng đào tạo cần được cải thiện.

Các giáo viên đã qua đào tạo đóng vai trò là giảng viên nguồn và thực hiện các chương trình đào tạo cho sinh viên, công nhân và các giáo viên khác. Để làm quen hơn với việc tổ chức đào tạo nghề cắt gọt kim loại/CNC theo hướng thực hành chất lượng cao, các khóa học thí điểm sẽ được tổ chức tại Thái Nguyên, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và Hưng Yên với sự hỗ trợ của các giảng viên của EBG. Kết quả sẽ được ban giám khảo độc lập đánh giá và Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (Aussenhandelskammer – AHK) phối hợp với Tổng Cục Dạy nghề Việt Nam cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các tài liệu đào tạo toàn diện sẽ được sử dụng cho nhiều loại hình đào tạo trong lĩnh vực cắt gọt kim loại/CNC tại các trường đối tác.

Thực tế, Tổng Cục Dạy nghề đang thực hiện mô hình đào tạo giáo viên đã được xây dựng nhằm nâng cao trình độ cho giáo viên trong cả nước.

Các hoạt động/kết quả đạt được trong thời gian gần đây:

  • Tháng 2/2008: Tổ chức hội thảo khởi động tại Đức cho Hiệu trưởng của các trường của tỉnh Thái Nguyên, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và Hưng Yên;
  • Tháng 4/2008: Tổ chức mô-đun đầu vào nhằm đánh giá các kỹ năng thực hành và kiến thức về cắt gọt kim loại truyền thống của 21 giáo viên tại Việt Nam;
  • Từ tháng 5-8/2008: Thực hiện chương trình đào tạo đa cấp cho 16 (trong số 21) giáo viên (CNC cơ bản, Phay CNC, Tiện CNC) tại Việt Nam;
  • Từ tháng 9-12/2008: Tổ chức đào tạo nâng cao tại Đức trong thời gian 12 tuần cho 8 (trong số 16) giáo viên của các trường tại tỉnh Thái nguyên, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc và Hưng Yên;
  • Năm 2009: Thành lập nhóm chuyên gia CNC gồm 8 giáo viên được đào tạo bài bản nhằm trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu kỹ năng/kiến thức và phát triển những biện pháp mang tính đổi mới trong đào tạo nghề (Diễn đàn Chuyên gia CNC).

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook