TVET Vietnam

Càng mở rộng mạng lưới hợp tác, càng thu được nhiều thành công trong khu vực

Đồng Nai, 4/4/2016

16 đại diện các khối doanh nghiệp và nhà nước đến từ Campuchia, Myanmar và Việt Nam đang tham dự khóa đào tạo thí điểm giáo viên nòng cốt lần thứ 3 tại Trường Cao đẳng nghề LILAMA2, cơ sở sẽ trở thành Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao tại Việt Nam.

Khóa đào tạo được tổ chức từ ngày 4 đến 22 tháng 4 năm 2016 bởi “Dự án đào tạo hiệu quả tại doanh nghiệp trong khu vực Mekong” và “Chương trình Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam”, đều được thực hiện bởi GIZ. Các đối tác hợp tác bao gồm Tổng cục Dạy nghề (TCDN), Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam cũng như đơn vị đăng cai Trường Cao đẳng nghề LILAMA2.

Đây cũng là khóa đào tạo giáo viên nòng cốt đầu tiên dành cho các cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp, hiện đang được tổ chức tại Việt Nam theo tiêu chuẩn và chương trình đào tạo cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp từ “Dự án đào tạo hiệu quả tại doanh nghiệp trong khu vực Mekong”.

Tiêu chuẩn và chương trình đào tạo này vừa được phát triển bởi 60 chuyên gia đại diện cho khối doanh nghiệp và nhà nước đến từ Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Quá trình phát triển tiêu chuẩn và chương trình đào tạo được tổ chức bởi “Dự án đào tạo hiệu quả tại doanh nghiệp trong khu vực Mekong” với tư vấn chuyên môn của các cơ sở đào tạo nghề uy tín Đức, như Viện Công nghệ Karlsruhe (KIT).

Trên thực tế, tiêu chuẩn và chương trình đào tạo cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp được phát triển đã chứng tỏ chất lượng và khả năng áp dụng của nó nhằm thỏa mãn nhu cầu doanh nghiệp ở tất cả các loại hình khối doanh nghiệp. Indonesia và Malaysia cũng đã tham gia chương trình này, còn các nước khác đã bày tỏ mối quan tâm của họ.

Khóa đào tạo tập trung xây dựng những năng lực cần thiết cho các giáo viên nòng cốt trong tương lai, những người sẽ tiến hành đào tạo cho cán bộ tham gia đào tạo tại doanh nghiệp. Điều này sẽ cải thiện việc công nhận đào tạo hợp tác chất lượng cao giữa các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề. Khóa đào tạo này cũng sẽ hỗ trợ công nhận về tiêu chuẩn và chương trình đào tạo bởi các khối doanh nghiệp và nhà nước trong các nước ASEAN tham gia xây dựng.

Để đạt được các mục tiêu trên, TS Lê Văn Hiền đã đề cập trong bài phát biểu khai mạc của mình về vai trò quan trọng của LILAMA2 trong việc phát triển mô hình đào tạo hợp tác cho Việt Nam và vì thế rất vinh dự đi đầu đăng cai tổ chức sự kiện này.

PGS.TS Cao Văn Sâm, Phó Tổng Cục trưởng TCDN, trong bài phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác chặt chẽ giữa các khối doanh nghiệp và nhà nước Việt Nam để nâng cao chất lượng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp một cách bền vững. Những chủ đề này cũng được Bà Bùi Thị Ninh, Trưởng phòng Giới sử dụng lao động (Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, chi nhánh TP HCM), thành viên ban chỉ đạo thành lập tiêu chuẩn cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp ở Việt Nam nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook