TVET Vietnam

Các khóa đào tạo Cơ điện tử nâng cao tại CHLB Đức cho giáo viên trường CĐN LILAMA 2

Đồng Nai, 30/11/2015

Từ ngày 3/10 đến ngày 14/11/2015, các khóa đào tạo nâng cao về Cơ điện tử đã được tổ chức tại “Viện đào tạo nâng cao – Trung tâm đào tạo nghề Erfurt”, CHLB Đức. Các khóa đào tạo này được triển khai trong khuôn khổ lĩnh vực hoạt động: “Hỗ trợ các Trung tâm xuất sắc về Đào tạo nghề” thuộc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam. Tham gia đào tạo là 12 giáo viên dạy nghề Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 (CĐN LILAMA 2).

Các giáo viên dạy nghề Trường CĐN LILAMA 2 được lựa chọn trên cơ sở kết quả tham gia các khóa đào tạo Cơ điện tử trước đây tại Việt Nam của họ. Những giáo viên này đã tham gia 2 khóa đánh giá năng lực ban đầu và 7 khóa đào tạo Cơ điện tử cơ bản, do GIZ phối với với Trường CĐN LILAMA 2 và TCDN phối hợp thực hiện. Các khóa đào tạo trước đó tại Việt Nam nhằm cung cấp năng lực cần thiết cho các giáo viên để họ có đủ điều kiện tham gia Chương trình đào tạo Cơ điện tử nâng cao lần này tại CHLB Đức.

Chương trình đào tạo nâng cao lần này tại CHLB Đức được chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm các mô đun đào tạo nâng cao hướng tới yêu cầu công nghiệp theo tiêu chuẩn năng lực quốc tế. Nội dung đào tạo cũng được thiết kế nhằm giúp các giáo viên hiểu rõ về thực tiễn công nghiệp và các tiêu chuẩn công nghệ cao đang được áp dụng tại Đức. Bên cạnh các kiến thức và kỹ năng chuyên môn, các giáo viên cũng có được sự hiểu biết sâu sắc về quá trình sản xuất của các nhà sản xuất/chế tạo hàng đầu và nổi tiếng thế giới về lĩnh vực kỹ thuật điện và công nghệ tự động hóa (như: Nhà máy chế tạo động cơ điện MDC Kölleda, Công ty Robert BOSCH tại Eisenach). Ngoài ra, trong thời gian đến thăm quan, các giáo viên tham gia khóa đào tạo còn có cơ hội tìm hiểu việc thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp và tổ chức đào tạo hợp tác giữa doanh nghiệp và các trường đào tạo nghề.

Chương trình đào tạo nâng cao về Cơ điện tử bao gồm các mô đun sau:

  • Lắp ráp, lắp đặt và vận hành các trạm cơ điện tử
  • Giao tiếp trong các mạng truyền thông công nghiệp: Profibus, Profinet, mạng ASI
  • Triển khai dự án/ đề tài cơ điện tử

Trong suốt chương trình đào tạo nâng cao định hướng thực hành, các chuyên gia Đức cũng đã hướng dẫn các giáo viên tham gia về phương thức quản lý khóa đào tạo, thiết kế và áp dụng các dự án chuyển giao liên quan tại Trường CĐN LILAMA 2.

http://www.ebz-verbund.de/site/cms/321-0-Zweite+vietnamesische+Fortbildungsgruppe+des+beruflichen+Colleges+LILAMA2+ein+zukuenftiges+Kompetenz-Zentrum+fuer+Berufsbildung+in+Vietnam+im+ERFURT+Bildungszentrum.html

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook