TVET Vietnam

Các khóa đào tạo “Cảm biến và Ứng dụng” và “Lắp đặt, lập trình Hệ thống điều khiển công nghiệp sử dụng PLC” cho giáo viên trường Cao đẳng nghề LILAMA2

Trong khuôn khổ Hợp tác Việt – Đức và Lĩnh vực hoạt động “Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề” thuộc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam, từ ngày 06 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7 đã diễn ra hai khóa đào tạo về ”Cảm biến và ứng dụng” và “Lắp đặt, lập trình hệ thống điều khiển công nghiệp sử dụng PLC (Bộ điều khiển Logic khả lập trình)” tại trường Cao đẳng nghề LILAMA2. Hai khóa đào tạo này được thiết kế dành cho các giáo viên thuộc lĩnh vực cơ điện tử và điện-điện tử của trường nhằm mục đích trang bị những năng lực chuyên môn cơ bản về các lĩnh vực trên cho các nghề liên quan.

Khóa đào tạo “Cảm biến và Ứng dụng” diễn ra từ ngày 06-10/07/2015. Trong khóa học này ngoài việc cung cấp các kiến thức về các loại cảm biến được dùng phổ biến hiện nay trong công nghiệp, người học được chú trọng để phát triển các năng lực ứng dụng các cảm biến khác nhau vào việc thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, và vận hành những ứng dụng cụ thể.

Khóa đào tạo “Lắp đặt và lập trình hệ thống điều khiển công nghiệp sử dụng PLC” diễn ra từ ngày 11/07/2015 đến ngày 24/07/2015. Khóa học này cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt và lập trình PLC, người học được hướng dẫn thiết kế và lắp đặt các bảng điều khiển, viết chương trình, nạp chương trình cho PLC và kết nối với các hệ thống cơ điện tử sẵn có để điều khiển.

Tất cả các bài tập thực hành trong khóa học đều được người dạy lựa chọn từ các tình huống thực tế. Từ các bài toán thực tế đó, người học phải lên phương án thiết kế với các bản vẽ và ký hiệu theo đúng tiêu chuẩn công nghiệp, sử dụng các phần mềm phổ biến hiện nay, lựa chọn đúng các thiết bị, lắp đặt và đi dây đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ, cài đặt và hiệu chỉnh cảm biến và các thiết bị. Cuối cùng là lập trình và vận hành theo yêu cầu công nghệ đặt ra.

Trong một số bài tập, nhằm mục đích phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu để có thể giải quyết các tình huống xảy ra trên thực tế, người học cũng được yêu cầu tự tìm hiểu tài liệu trên mạng, tự lập kế hoạch và thực hiện cũng như tự đánh giá chất lượng công việc/ sản phẩm theo yêu cầu đặt ra.

Kết thúc khóa đào tạo các học viên đều nhận thấy khóa học là cần thiết và bổ ích, đặc biệt là kiến thức kỹ năng và phương pháp đào tạo sử dụng trong khóa học sẽ được các học viên áp dụng cho công việc sau này.

Một số hình ảnh về khóa học

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook