TVET Vietnam

Các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam sẽ thúc đẩy Đào tạo phối hợp

Đồng Nai, 08/07/2016

Nếu Bạn có mối liên hệ với một Hiệp hội Doanh nghiệp, Bạn có thể tiếp cận được hàng trăm doanh nghiệp! Do vậy, các tổ chức thành viên Doanh nghiệp Việt Nam như các Hiệp hội Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và các đại diện công nghiệp khác là rất quan trọng.

Thông qua tham gia vào Đào tạo phối hợp, các Hiệp hội Doanh nghiệp có thể tạo ra lợi ích ở ba khía cạnh: cung cấp cho các hội viên của họ các giải pháp để có được lực lượng lao động lành nghề, thúc đẩy các cơ sở đào tạo nghề cung cấp đào tạo định hướng nhu cầu thị trường lao động và đóng góp vào phát triển kinh tế cũng như tính cạnh tranh của Việt Nam. 

Trường CĐN LILAMA 2 đã nhận ra tiềm năng hợp tác với các Hiệp hội Doanh nghiệp. Vào ngày 08 tháng 07 năm 2016, một Biên bản hợp tác chiến lược đã được ký kết giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), Hiệp hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) và Trường CĐN LILAMA 2. Một trong những trọng tâm được đề cập trong Biên bản hợp tác, các bên sẽ là đối tác chiến lược hướng tới Đào tạo phối hợp. Cả hai Hiệp hội Doanh nghiệp này đã tham gia tích cực vào quá trình phát triển Tiêu chuẩn nghề và dự thảo Chương trình đào tạo phối hợp cho các nghề Cơ khí Xây dựngĐiện tử Công nghiệp.

Ngoài ra, Trường CĐN LILAMA 2 còn là địa chỉ tin cậy đối với các Phòng thương mại và Hiệp hội Doanh nghiệp khác như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm thúc đẩy Đào tạo nghề như Hướng nghiệp và Đào tạo cán bộ giảng dạy tại Doanh nghiệp.

Thay mặt chính phủ Đức, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) hiện đang triển khai “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Trong đó có hợp phần “Hỗ trợ các Trung tâm đào tạo nghề Chất lượng cao” nhằm hỗ trợ Trường CĐN LILAMA 2 cung cấp các Chương trình đào tạo phối hợp định hướng nhu cầu thị trường lao động. Hoạt động hỗ trợ chính bao gồm phát triển các bộ Tiêu chuẩn nghề và Chương trình đào tạo theo Tiêu chuẩn Đức cũng như mở rộng mạng lưới hợp tác với các Doanh nghiệp và Tổ chức đại diện Doanh nghiệp.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook