TVET Vietnam

Các giáo viên LILAMA 2 đã sẵn sàng đào tạo nâng cao cho giáo viên các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghề khác

Ngày 20 tháng 1 năm 2019, các lãnh đạo cấp cao của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), trong đó có Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh – Tổng Cục trưởng, và Tiến sĩ Vũ Xuân Hùng – Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, đã đến thăm trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2) nhằm tìm hiểu về công tác đánh giá năng lực giáo viên.

Trong suốt quá trình đánh giá, các giáo viên đã chứng tỏ rằng họ có đầy đủ kiến thức lý thuyết và kỹ năng chuyên môn thực tế để không chỉ cung cấp đào tạo ban đầu chất lượng cao mà còn đủ khả năng tiến hành đào tạo nâng cao cho đội ngũ kỹ thuật của các công ty hoặc cho giáo viên của các cơ sở đào giáo dục nghề nghiệp khác. “Bắt đầu từ năm nay, các giáo viên nòng cốt đã qua đào tạo sẽ đóng vai trò là giảng viên hạt nhân cho toàn hệ thống GDNN”  Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh cho hay, “Tổng cục GDNN sẽ giao nhiệm vụ cho LILAMA 2 đào tạo nâng cao cho giáo viên của các cơ sở GDNN khác”.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh và Tiến sĩ Vũ Xuân Hùng đã quan sát phần thứ hai của đợt đánh giá năng lực giáo viên nghề Cắt gọt Kim loại – CNC. Phần đánh giá này do các giám khảo Phòng Thương mại Đức (HWK) tại Erfurt tiến hành, và được định hướng theo các quy định cũng như các yêu cầu tiêu chuẩn đào tạo và đánh giá năng lực của Đức đối với nghề tương ứng. Đồng thời, ông Holger Bustro và ông Hartmut Stein, các chuyên gia của HWK Erfurt, cũng đã chia sẻ với các lãnh đạo cấp cao của Tổng cục GDNN những thông tin cụ thể về hệ thống thi và đánh giá năng lực tại Đức.

Để nâng cao sự tin tưởng và chấp nhận của các doanh nghiệp với chứng chỉ GDNN, có một số nội dung rất phù hợp với Việt Nam, chẳng hạn như thành lập Hội đồng thi trong đó có ít nhất một đại diện của doanh nghiệp hoặc đảm bảo rằng kỳ thi thực hiện đúng theo bộ tiêu chuẩn nghề. Những nội dung này sẽ là trọng tâm của kỳ thi cuối khóa cho học viên của các lớp thí điểm tại LILAMA 2 vào giữa năm 2019. Kinh nghiệm thí điểm sau đó sẽ được phân tích và gửi tới Tổng cục GDNN để cải thiện hơn nữa hệ thống GDNN tại Việt Nam.

Kỳ đánh giá năng lực giáo viên được tổ chức trong khuôn khổ lĩnh vực hoạt động “Hỗ trợ Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề”, là một hợp phần của Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook