TVET Vietnam

Các giám khảo của LILAMA 2 và doanh nghiệp đối tác bắt đầu chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp cho các lớp thí điểm theo định hướng tiêu chuẩn Đức

Cuộc họp các ban hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp cho hai nghề Cắt gọt kim loại – CNC và Cơ khí Xây dựng vào ngày 13 tháng 6 năm 2019 đã đánh dấu việc khởi động quá trình chuẩn bị và thực hiện các kỳ thi tốt nghiệp cho các nghề thí điểm tại trường LILAMA 2 dưới sự hợp tác với các doanh nghiệp.

Trường LILAMA 2 cùng với các doanh nghiệp và hiệp hội ngành với sự hỗ trợ của Tổng cục GDNN, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai và các Bộ chủ quản, hiện đang thực hiện mô hình đào tạo phối hợp dựa trên các yếu tố thành công từ hệ thống GDNN của Đức. Các công ty đối tác đã tham gia tích cực vào việc phát triển các bộ tiêu chuẩn nghề và chương trình đào tạo cho các nghề Cắt gọt kim loại – CNC, Cơ khí Xây dựng, Cơ điện tử và Điện tử Công nghiệp cũng như thực hiện các giai đoạn đào tạo tại doanh nghiệp cho các học viên dưới sự giám sát và hướng dẫn của các cán bộ đào tạo có trình độ của doanh nghiệp.

Ở giai đoạn cuối cùng, các công ty đối tác trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện kỳ thi tốt nghiệp cho bốn lớp thí điểm để kiểm chứng rằng sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của ngành công nghiệp. Quá trình này dựa theo các yếu tố chính trong hệ thống thi cử tại Đức và được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Kỳ thi tốt nghiệp được xây dựng, phát triển dựa trên các bộ tiêu chuẩn nghề cho từng nghề đào tạo. Kỳ thi sẽ phản ánh đúng kiến ​​thức và kỹ năng nghề cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ và công việc được đưa ra bởi doanh nghiệp như đã đề cập trong các bộ tiêu chuẩn này. Ngoài ra, đại diện của các công ty đối tác sẽ là thành viên của ban hỗ trợ kỳ thi chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các kỳ thi theo đúng nguyên tắc.

Trong cuộc họp, đại diện của các công ty và trường LILAMA 2 đã cùng nhau thống nhất về dự thảo quy định thực hiện với cấu trúc mới của kỳ thi tốt nghiệp và động lực cho họ để trở thành thành viên tích cực của ban hỗ trợ kỳ thi. Ban hỗ trợ bao gồm 10 giảng viên và cán bộ đào tạo trong doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng các nhiệm vụ công việc, tổ chức thực hiện cũng như giám sát kỳ thi và đánh giá kết quả bài thi của học viên.

Sau cuộc họp này, thành viên các ban hỗ trợ kỳ thi nghề Cắt gọt kim loại – CNC và Cơ khí Xây dựng sẽ tiếp tục chuẩn bị xây dựng và phát triển cho kỳ thi tốt nghiệp của mỗi nghề, dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2019.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, một khóa đào tạo 80 giờ cho giám khảo sẽ được thực hiện cho các thành viên của từng ban hỗ trợ. Trong khóa đào tạo chuyên sâu này, các thành viên đủ năng lực sẽ được đào tạo bởi một chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị, thực hiện, kiểm tra và đánh giá các kỳ thi phù hợp. Sau đó, các giám khảo sẽ tổ chức và tiến hành kỳ thi tốt nghiệp dưới sự huấn luyện của chuyên gia quốc tế để xác nhận việc thực hiện có theo quy trình và đánh giá chính xác kết quả của các lớp thí điểm.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lĩnh vực hoạt động “Hỗ trợ Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề”, là một hợp phần của Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA).

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook