TVET Vietnam

Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp sẵn sàng triển khai mô hình đào tạo phối hợp!

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2), với sự hỗ trợ của Chương trình hợp tác Việt Nam – CHLB Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, đã phối hợp với các doanh nghiệp và hiệp hội nghề nghiệp đối tác xây dựng và triển khai thí điểm thành công bốn chương trình đào tạo phối hợp trình độ cao đẳng định hướng tiêu chuẩn Đức cho các nghề Cơ điện tử, Điện tử Công nghiệp, Cắt gọt Kim loại – CNC và Cơ khí Xây dựng. Các chương trình đào tạo kể trên được triển khai tại trường LILAMA 2 và các doanh nghiệp đối tác, nơi mà học viên có cơ hội cải thiện kỹ năng thực hành và tác phong làm việc tại các vị trí công việc thực tế. 

Nhằm chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai cũng như hỗ trợ nhân rộng các chương trình đào tạo phối hợp này cho các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam, Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, phối hợp cùng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (DVET) và trường Lilama 2 tổ chức Hội thảo “Triển khai mô hình đào tạo phối hợp và các chương trình đào tạo định hướng tiêu chuẩn Đức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp” ngày 6 tháng 12 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia hội thảo, đại diện lãnh đạo Tổng cục GDNN, Các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Đồng Nai cùng với hiệu trưởng, hiệu phó và lãnh đạo chủ chốt của 20 cơ sở GDNN trên cả nước được giới thiệu toàn bộ quá trình chuẩn bị và triển khai các chương trình đào tạo phối hợp, từ xây dựng chương trình, triển khai đào tạo tại LILAMA 2 và các doanh nghiệp đối tác, cho tới đánh giá năng lực người học trong quá trình đào tạo và thi kết thúc. Bên cạnh đó, trường LILAMA 2 cũng chia sẻ các thách thức và bài học kinh nghiệm trong việc thu hút các doanh nghiệp cùng tham gia triển khai mô hình đào tạo phối hợp này. Tại hội thảo, đại diện các trường và sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã nhận được các bộ chương trình đào tạo cùng với tài liệu dạy-học của 4 nghề đã được biên soạn theo định hướng tiêu chuẩn Đức và có điều chỉnh phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

Buổi hội thảo cũng là dịp để LILAMA 2 chia sẻ các thành tựu sau 3 năm đầu tiên triển khai thí điểm mô hình đào tạo phối hợp. Những chia sẻ quý báu này sẽ hỗ trợ cho lãnh đạo các cơ sở GDNN khác có thể triển khai thành công mô hình này tại cơ sở GDNN của mình.

Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ lĩnh vực hoạt động “Hỗ trợ Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề”, là một hợp phần của Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA).

 

Tin bài báo chí về hội thảo: 

Báo Giáo dục: https://www.giaoduc.edu.vn/ban-giao-chuong-trinh-dao-tao-cao-dang-theo-tieu-chuan-duc.htm

Thông tấn xã Việt Nam: https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/hoi-thao-su-dung-cac-chuong-trinh-dao-tao-thi-diem-theo-tieu-chuan-duc-tai-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-4261753.html

Trang tin điện tử của Thành ủy UBND thành phố Hồ Chí Minh: https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/day-manh-dao-tao-nghe-theo-tieu-chuan-duc-tai-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-1491860291

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook