TVET Vietnam

Các Chương trình đào tạo phối hợp đầu tiên chính thức được bắt đầ

101 học viên trẻ đang trên chặng đường tham gia các chương trình đào tạo phối hợp vừa được phát triển. Hôm nay, bốn lớp đào tạo phối hợp thí điểm cho các nghề Điện tử Công nghiệp, Cơ điện tử, Cơ khí Xây dựng và Cắt gọt kim loại – CNC chính thức được khai giảng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2.

Trên thực tế, các học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học đến từ Đồng Nai và các tỉnh khác đã bắt đầu tham gia 4 lớp nêu trên với các môn học chung từ mùa thu năm ngoái. Hiện tại, họ đang tiếp tục tham gia học kỳ hai với các môn học, mô đun đào tạo nghề. Những nội dung đào tạo này sẽ được triển khai cùng nhau tại LILAMA 2 và các công ty hợp tác.

Nhằm đảm bảo hợp tác hiệu quả giữa LILAMA 2 và khối doanh nghiệp, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết với các công ty Advanced Multitech, Ishikakawa Seiko và Viglacera cho cả bốn nghề nêu trên.

Các chương trình đào tạo phối hợp 3 năm đã được biên soạn với sự tham gia của 52 Doanh nghiệp và 4 Hiệp hội chuyên môn. Nội dung của các chương trình đào tạo phối hợp đã được các Phòng Thương mại Potsdam và Erfurt công nhận tương đương với các Tiêu chuẩn nghề tương ứng của Đức.

Chị Đào Ngọc Diệu Trang, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi được tham gia vào quá trình phát triển Đào tạo nghề phối hợp ngay từ đầu tại LILAMA 2, đông thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia từ khối doanh nghiệp: “Đây là minh chứng tốt về cách tiếp cận đào tạo định hướng nhu cầu thông qua sự tham gia của các Doanh nghiệp và Hiệp hội chuyên môn ngay từ ban đầu”.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook