TVET Vietnam

Buổi làm việc bàn giao công việc cho giám đốc mới của Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam

Ngày 19/3/2018, tại văn phòng GIZ Hà Nội, Tiến sỹ Juergen Hartwig đã tiếp nhận vị trí Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam, thay thế Tiến sỹ Horst Sommer. Tại hội thảo bàn giao, các cán bộ và ban quản lý Chương trình đã trình bày tiến độ chương trình và trao đổi về kế hoạch hoạt động trong năm 2018, trong đó chú trọng tới sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo nghề, và xanh hóa đào tạo nghề.

Giám đốc mới được bổ nhiệm, Tiến sỹ Juergen Hartwig, chia sẻ rằng ông rất hào hứng khi tiếp nhận chương trình, và sẽ duy trì mối quan hệ hợp tác hiệu quả với các đối tác trong lĩnh vực đào tạo nghề. Với gần 10 năm kinh nghiệm quản lý chương trình đào tạo nghề của GIZ tại Mông Cổ, Tiến sỹ Hartwig hy vọng sẽ tiếp nối thành công của người tiền nhiệm trong việc nâng cao chất lượng và thúc đẩy hình ảnh của đào tạo nghề tại Việt Nam.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook