TVET Vietnam

Bổ nhiệm 3 Chuyên gia hỗ trợ ĐTN tại Việt Nam

Đào tạo nghề là một trong những lĩnh vực ưu tiên của Hợp tác Việt – Đức. Trong mối hợp tác giữa Tổng cục Dạy nghề (TCDN), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) và Tổ chức GIZ thay mặt Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang (BMZ) CHLB Đức, một chương trình Hợp tác Kỹ thuật có tên “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam” đang được triển khai. Phạm vi hỗ trợ của Chương trình khá toàn diện, từ cấp cơ sở đến cấp hoạch định chính sách. Các hoạt động bao gồm nghiên cứu và phân tích về hệ thống Đào tạo nghề, phát triển năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý về Đào tạo nghề, và tư vấn hoạch định chính sách. Để đạt được các mục tiêu đề ra, nhiều mô hình hoạt động Hợp tác Kỹ thuật được áp dụng, trong đó có cả việc cử chuyên gia tại chỗ (CIM) làm việc tại các cơ quan, văn phòng của tổ chức đối tác. Mới đây, 3 chuyên gia đã được bổ nhiệm đến làm việc tại TCDN, hợp tác và hỗ trợ các Vụ Giáo viên và Cán bộ Quản lý Dạy nghề, Việt Nghiên cứu và Khoa học Dạy nghề. Các chuyên gia này sẽ hỗ trợ tư vấn cho TCDN về các vấn đề liên quan hệ thống như: đào tạo giáo viên, hợp tác doanh nghiệp cũng như đánh giá-giám sát về Đào tạo nghề.

Chúng ta chào mừng các chuyên gia đến nhận nhiệm vụ !

Tên: Michael Büchele

Năm sinh: 1956

Quốc tịch: Áo

Thời gian dự kiến làm việc tại VN: 1.2012 – 2014

Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ sư cơ khí và công nghiệp, Phát triển Tổ chức, Quản lý nhân lực, Hợp tác Doanh nghiệp

Nơi làm việc: Viện NC-KH Dạy nghề (TCDN), Số 100, phố Tuệ Tĩnh, Hà Nội

Tên tôi là Michael Büchele, tôi sinh ra tại Áo. Tôi có gia đình, vợ tôi tên là Irmgard và tôi có 4 con gái. Tôi đã bắt đầu làm việc với Viện NC-KH Dạy nghề từ tháng 1.2012.

Sau khi tốt nghiệp năm 1976 với bằng cử nhân cơ khí, tôi đi làm cho một vài doanh nghiệp ở Áo, từ năm 1977 đến 1989. Tôi đã làm việc trong các lĩnh vực: phát triển tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý nhân lực, trong đó tập trung vào đào tạo tại chỗ cho nhân lực của doanh nghiệp.

Năm 1990, tôi lập công ty tư vấn tư nhân, triển khai các dự án về hành chính công, các tổ chức kinh tế cấp tỉnh, phòng thương mại và các công ty tư nhân. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, tôi có được kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng về nghiên cứu và thực hành.

Tôi rất thích lịch sử và văn hóa Việt Nam. Đến Việt Nam, tôi coi đây không chỉ là một cơ hội nghề nghiệp, mà đồng thời cùng với vợ tôi, Irmgard, khám phá và làm quen về văn hóa Việt Nam.

Tên: Steffen Horn

Năm sinh: 1977

Quốc tịch: Đức

Thời gian dự kiến làm việc tại VN: 12.2011 – 2014

Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học Giáo dục, Đánh giá và Giám sát trong Đào tạo nghề, Phát triển Chương trình và Đào tạo giáo viên.

Nơi làm việc: Cố vấn về Đánh giá-Giám sát, tại Viện NC-KH Dạy nghề, TCDN, Số 100, phố Tuệ Tĩnh, Hà Nội

Tên tôi là Steffen Horn, quốc tịch Đức. Tôi làm việc tại Viện Nghiên cứu – Khoa học Dạy nghề (TCDN) với vị trí là cố vấn về giám sát và đánh giá.

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Giáo dục tại trường ĐH Dresden, Đức. Tôi học tiến sỹ tại Viện Giáo dục Dạy nghề, khoa Sư phạm về Giáo dục Dạy nghề, chuyên ngành giám sát và đánh giá về Đào tạo nghề tại các nước đang phát triển.

Kinh nghiệm chính của tôi về giám sát và đánh giá trong lĩnh vực Đào tạo nghề. Tôi đã làm việc 6 năm tại trường ĐH Dresden, ở vị trí chuyên gia nghiên cứu, tập trung chủ yếu vào đánh giá việc phát triển chương trình thông qua các dự án nghiên cứu khác nhau. Tôi cũng có 2 năm làm cố vấn về đánh giá, phát triển chương trình và đào tạo giáo viên qua các dự án Đào tạo nghề khác nhau ở Ghana và Iraq.

Sở thích của tôi là ca nhạc, cờ vua và xem phim.

Tên: Kai-Uwe Steger

Năm sinh: 1962

Quốc tịch: Đức

Thời gian làm việc dự kiến tại VN: 12.2011 – 09.2014

Lĩnh vực chuyên môn: đào tạo và bồi dưỡng giáo viên/hướng dẫn viên

Nơi làm việc: Vụ Giáo viên và Cán bộ Quản lý Dạy nghề, 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội

Tôi tên là Kai-Uwe Steger, tôi sinh ra tại Đức. Sau nhiều năm kinh nghiệm làm việc về Điều dưỡng tích cực, tôi đã tốt nghiệp Đại học Nordrhein-Westfalen vào năm 2000 chuyên ngành đào tạo điều dưỡng (đào tạo giáo viên dạy nghề chuyên ngành điều dưỡng). Năm 2001, tôi làm việc tại Vương quốc Ả Rập về đào tạo giảng viên các chuyên ngành về y tế. Tôi cũng đã có 5 năm làm việc cho tổ chức GTZ (nay là GIZ), lĩnh vực Dịch vụ Quốc tế, một dự án ủy quyền cho Bộ Y tế (http://www.dip.de/index.php?id=66&tx_ttnews[tt_news]=14&tx_ttnews[backPid]=58&cHash=e572d8f6d2). Sau đó, tôi dành 2 năm làm Trợ lý Nghiên cứu Khoa học tại tổ chức DIP, một Viện nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực điều dưỡng của Đức (http://www.dip.de). Trong thời gian 2008-2011, tôi làm việc tại Ethiopia, làm chuyên gia CIM về sư phạm dạy nghề, dạy và học cấp đại học về đào tạo cơ khí cho dự án của Bộ Giáo dục có tên Chương trình Nâng cao Năng lực về Cơ khí (http://www.ecbp.biz/). Từ tháng 12.2011, tôi làm cố vấn tại Vụ GV và CBQLDN, thuộc TCDN.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook