TVET Vietnam

Bản tin – Đào tạo nghề cho Xử lý nước thải

Được triển khai từ năm 2013 đến nay, Lĩnh vực hoạt động 3 “Đào tạo nghề cho lĩnh vực nước thải” thuộc “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam” do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) hỗ trợ nhằm mục tiêu phát triển nguồn lực cho việc xây dựng và thí điểm chương trình đào tạo nghề định hướng theo nhu cầu, nhằm cải thiện nguồn cung cấp lực lượng lao động có tay nghề cao trong lĩnh vực nước thải.

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ thay mặt cho Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức (BMZ) hỗ trợ và tư vấn cho các đối tác Việt Nam triển khai mô hình đào tạo hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp theo tiêu chuẩn CHLB Đức:

– Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT), với vai trò là đơn vị thực hiện và thụ hưởng dự án, hiện đang đào tạo thí điểm nghề “Kỹ thuật viên thoát nước và xử lý nước thải”.

– Các công ty thoát nước, với vai trò là các đối tác đào tạo thực hành:

  • Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Tp. Hồ Chí Minh
  • Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  • Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước-Môi trường tỉnh Bình Dương
  • Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước tỉnh Cần Thơ
  • Công ty Cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực hoạt động 3 thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa trường nghề với Hội Cấp thoát nước Việt Nam và các công ty thoát nước trong vấn đề đào tạo. Bên cạnh đó, dự án còn bồi dưỡng cho giáo viên từ trường nghề và công ty về kỹ thuật thoát và xử lý nước thải, năng lực sư phạm cũng như kỹ năng sử dụng công cụ giảng dạy hiệu quả.

Các bài học kinh nghiệm rút ra từ chương trình hợp tác đào tạo thí điểm nghề “Kỹ thuật viên thoát nước và xử lý nước thải” sẽ được tổng kết và chuyển giao để tiếp tục phát triển hệ thống đào tạo nghề tại Việt Nam.

Bản tin số 6 của Lĩnh vực hoạt động 3: Đào tạo Nghề trong lĩnh vực Nước thải tổng kết các hoạt động chính của Lĩnh vực hoạt động 3 và các đối tác trong 6 tháng cuối năm 2017. 

Quý vị có thể tải bản tin này của chúng tôi về theo đường link bên dưới:

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook