TVET Vietnam

Ba khóa đào tạo về phương pháp sư phạm số cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Chuyển đổi số (CĐS) là một trong những giải pháp cốt lõi nhằm nâng cao khả năng thích ứng đối với thế giới việc làm đang thay đổi, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID 19 cho các đối tác GDNN.
Đứng trước nguy cơ phải đối mặt với rất nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng nắm bắt những cơ hội mới đang được mở ra, Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam đã hướng đến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và phát triển năng lực số của các cán bộ, giảng viên giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh việc tổ chức các buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm, cũng như các buổi tập huấn sử dụng các nền tảng và công cụ số hữu ích, Chương trình tiếp tục tổ chức ba khóa học chuyên sâu tập trung vào đào tạo phương pháp sư phạm số cho cán bộ, giảng viên giáo dục nghề nghiệp.
Các khóa học diễn ra trong vòng hai tháng cho 48 cán bộ và giảng viên nòng cốt đến từ Tổng cụ Giáo dục nghề nghiệp và 11 trường cao đẳng nghề đối tác của GIZ. Nhóm học viên này đóng vai trò là những hạt nhân, được kỳ vọng học tập và tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm mới để áp dụng và truyền thụ lại cho các cán bộ, giảng viên khác tại đơn vị mình.
Ba khóa đào tạo được dẫn dắt bởi ba chuyên gia về phương pháp sư phạm số đến từ Đức, cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ phiên dịch viên chuyên nghiệp. Học viên sẽ được trang bị kiến thức và những kỹ năng cần thiết trong việc lên kế hoạch, thiết kế, thực hiện và đánh giá các hoạt động dạy và học thông qua công cụ và nền tảng số phù hợp với từng nhóm đối tượng. Người tham dự được trang bị bức tranh tổng quan về các mô hình sư phạm, phương pháp lấy người học làm trung tâm, các khái niệm và học thuyết liên quan đến công nghệ, cũng như các ứng dụng và công cụ dành cho hoạt động giảng dạy và học tập số hóa. Khóa học đồng thời mang đến những trải nghiệm mang tính tương tác và thực hành giữa chuyên gia và học viên, giữa học viên với học viên.

Share on print
Share on email
Share on facebook