TVET Vietnam

18 Giảng viên của LILAMA 2 đã đạt được kỹ năng nghề tương đương kỹ thuật viên lành nghề ở Đức.

Ngày 07 tháng 03 năm 2019, 8 giảng viên Cắt gọt kim loại – CNC và 10 giảng viên Cơ điện tử của trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2) đã được Phòng Thủ công nghiệp (HWK) Erfurt trao chứng chỉ công nhận trình độ kỹ năng nghề Cắt gọt kim loại – CNC và Cơ điện tử là tương đương với kỹ thuật viên lành nghề tại Đức.

Trong 4 năm qua, 18 giảng viên hạt nhân đã hoàn thành các chương trình đào tạo chuyên sâu tại Việt Nam và Đức, trong khuôn khổ Chương trình Việt – Đức Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam.

Sau khi hoàn thành các chương trình đào tạo chuyên sâu này, các giảng viên nòng cốt đã có cơ hội chứng tỏ kỹ năng và năng lực chuyên môn đạt được trong quá trình đánh giá năng lực. Mỗi kỳ đánh giá được chia thành hai phần, phần một vào năm 2018 và phần hai vào năm 2019. Các kỳ đánh giá này được các giám khảo Phòng Thủ công nghiệp (HWK) Erfurt trực tiếp thực hiện.

Mục tiêu chính của mô hình này là đánh giá kỹ năng thực hành và kiến ​​thức lý thuyết liên quan đến nghề của các giảng viên được lựa chọn so với trình độ kỹ thuật viên lành nghề của các nghề Cắt gọt kim loại – CNC và Cơ điện tử tại Đức. Tất cả các giảng viên đã vượt qua kỳ đánh giá theo tiêu chuẩn Đức với kết quả từ 65% đến 93%. Những kết quả nổi bật này chứng tỏ rằng các giảng viên LILAMA 2 đã đạt được năng lực chuyên môn nghề rất cao (trong cả lý thuyết lẫn thực hành) và đáp ứng được nhu cầu của khối doanh nghiệp công nghệ cao.

“LILAMA 2 được kỳ vọng là một  trung tâm xuất sắc không chỉ về đào tạo chất lượng cao ban đầu mà còn đào tạo bồi dưỡng cho giảng viên của các ngành nghề được lựa chọn ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác tại Việt Nam” – Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh – “Tổng cục GDNN sẽ giao nhiệm vụ cho các ban ngành có liên quan hợp tác với LILAMA 2 trong việc thành lập trung tâm đào tạo nâng cao cho giảng viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác. Tổng cục cũng sẽ sắp xếp các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ LILAMA 2 nhằm thực hiện những chức năng bổ sung này cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong tương lai.”

Ông Andreas Siegel – Tổng lãnh sự, Tổng lãnh sự quán CHLB Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh – chia sẻ nguyện vọng với các giảng viên nòng cốt: “Tôi trân trọng những nỗ lực của các bạn trong suốt những năm qua. Tôi xin đề nghị các thầy cô sẽ phổ biến nhân rộng những năng lực mà mình đã đạt được và tiếp tục con đường học tập suốt đời để theo kịp yêu cầu công nghệ ngày một thay đổi  trong nền kinh tế đang phát triển ở Việt Nam.

Kỳ đánh giá năng lực giáo viên được tổ chức trong khuôn khổ lĩnh vực hoạt động “Hỗ trợ Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề”, là một hợp phần của Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook