TVET Vietnam

Phiên dịch/ Trợ lý dự án

Chương trình TVET tuyển dụng vị trí:

Vị trí: Phiên dịch/ Trợ lý dự án

Làm việc tại: thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

Ngày làm việc: Tháng 7/ 2021- tháng 12/2022 (có thể gia hạn)

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ và các bằng cấp, chứng chỉ liên quan về địa chỉ email (hr-giz@giz.de) hoặc văn phòng GIZ Hà Nội, tầng 6 tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, HN trước ngày 21/6/2021