TVET Vietnam

Thống nhất nhận thức và phương pháp chuyển đổi số trong GDNN và mục đích hoạt động rà soát hành lang pháp lý CĐS

THỜI GIAN:

14/10/2021

địa điểm:

Online (MSTeam)

giảng viên:

Prof. Ho Tu Bao and Dr. Nguyen Nhat Quang

thành phần tham dự:

Managers, leaders, teachers, and officials from DVET, DoLISA, TVET institutions and enterprises

TẢI TÀI LIỆU

Chuyển đổi số (CĐS) được coi là một trong hai giải pháp mang tính đột phá trong dự thảo “Chiến lược Phát triển GDNN đến 2030 và tầm nhìn 2045”. Cùng với với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Quốc tế GIZ và các chuyên gia, Tổng cục GDNN đã tiến hành triển khai Dự án rà soát hành lang pháp lý gắn với sáu hợp phần của hệ sinh thái CĐS. Mục tiêu chính của Dự án hướng đến phân tích thực trạng của hành lang pháp lý về CĐS và đề xuất các kiến nghị nhằm hỗ trợ CĐS trong GDNN.

Hội thảo đồng thời giới thiệu mục đích, kế hoạch và kỳ vọng của Dự án, từ đó giúp các đại biểu tham gia Dự án có chuẩn bị tốt cho các buổi thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu tại từng tỉnh/thành phố trong tháng 10/2021.

Share on print
Share on email
Share on facebook

tin tức liên quan

No items found.

thư viện ảnh