TVET Vietnam

Tập huấn Xây dựng kế hoạch truyền thông và quảng bá hình ảnh cho các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp đối tác

THỜI GIAN:

07/06/2023

địa điểm:

Cao đẳng Kỹ nghệ II, thành phố Hồ Chí Minh, 502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

giảng viên:

Chị Nguyễn Hương Giang, Chuyên gia truyền thông; Chị Đỗ Thị Huyền, Chủ tịch Hội Người khuyết tật Hà Nội

thành phần tham dự:

25 cán bộ phụ trách truyền thông từ 11 trường đối tác

TẢI TÀI LIỆU

Trong khuôn khổ Chương trình TVET, được phối hợp tổ chức giữa GIZ và Tổng cục GDNN, truyền thông là một hợp phần quan trọng nhằm thay đổi hình ảnh giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay. Nhận thấy năng lực của đội ngũ truyền thông là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông nói chung tuyển sinh nói riêng, GIZ tổ chức tập huấn xây dựng kế hoạch truyền thông và kế hoạch hòa nhập cho các trường đối tác. Mục tiêu hoạt động là: 

• Xây dựng chiến lược truyền thông để áp dụng vào công tác tuyển sinh tại các cơ sở GDNN trong hệ thống. 

• Quảng bá hình ảnh và thương hiệu của trường, tận dụng  các công cụ truyền thông hiệu quả và bắt kịp các xu hướng truyền thông 4.0. 

• Trang bị kiến thức, kỹ năng để các đơn vị đảm bảo tính  hòa nhập trong chiến lược truyền thông và đào tạo tiếp  cận tốt hơn nhóm đối tượng này. 

Share on print
Share on email
Share on facebook

tin tức liên quan

thư viện ảnh