TVET Vietnam

HỘI THẢO “TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN/NÂNG CẤP HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP (LMS) TẠI 11 TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỐI TÁC CỦA GIZ”

date:

05/10/2023

location:

Khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

trainer:

TS. Vũ Quang Khuê, ThS. Phạm Ngọc Hoa, ThS. Bùi Quang Khải, ThS. Phạm Thế Phong, ThS. Nguyễn Đức Tài

Participants:

Đại diện Ban Giám hiệu phụ trách chuyển đổi số/LMS, Đại diện Phòng Đào tạo, Cán bộ đầu mối chuyển đổi số và Đại diện nhà giáo có kinh nghiệm sử dụng LMS trong hoạt động giảng dạy, chuyên gia và cán bộ GIZ

DOWNLOADS

Agenda
Event documents

related news

image gallery

OTHER EVENTS