TVET Vietnam

HỘI THẢO MÔ HÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ NỀN TẢNG TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP MỞ

THỜI GIAN:

31/05/2022

địa điểm:

Online

giảng viên:

Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L

thành phần tham dự:

TẢI TÀI LIỆU

 1. Tổng quan

Từ tháng 11/2021 đến tháng 04/2022, Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục GDNN xây dựng và triển khai thành công Nền tảng Tài nguyên Giáo dục nghề nghiệp mở (OVETR) thí điểm dùng chung cho cộng đồng 11 trường cao đẳng đối tác của GIZ và các doanh nghiệp liên kết.Mục tiêu xây dựng nền tảng OVETR là nhằm thúc đẩy việc sản xuất và chia sẻ nguồn tài nguyên học liệu số, thiết lập và thử nghiệm cơ chế quản lý và vận hành kho học liệu dùng chung, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, tạo tiền đề phát triển và mở rộng nền tảng OVETR cho toàn hệ thống GDNN Việt Nam.Để nâng cấp OVETR lên cấp quốc gia, nền tảng này cần phải được phát triển thêm cả về mặt mô hình, hạ tầng và tính năng.

2. Mục tiêu hội thảo

Hội thảo nhằm các mục tiêu cung cấp cho người tham dự khái niệm chung cũng như sự phát triển của tài nguyên giáo dục mở (OER) trên thế giới và tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội thảo giới thiệu tới người tham dự nền tảng Tài nguyên Giáo dục Nghề nghiệp mở (OVETR) thí điểm dùng chung cho cộng đồng 11 trường cao đẳng đối tác của GIZ và các doanh nghiệp liên kết, do Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam phối hợp với Tổng cục GDNN, Công ty D&L xây dựng và triển khai. Hội thảo tạo diễn đàn mở cho các nhà quản lý, nhà tư vấn, công ty công nghệ, cán bộ và giảng viên trong hệ thống GDNN thảo luận, trao đổi, đưa ra các đề xuất, tư vấn cho mô hình OVETR cấp quốc gia.

3. Nội dung chính

 • Nội dung1: Khái niệm OER và sự phát triển của OER trên thế giới và tại Việt Nam
 • Nội dung 2: Giới thiệu quá trình xây dựng và phát triển nền tảng Tài nguyên Giáo dục Nghề nghiệp mở (OVETR) thí điểm, những kết quả nổi bật và một số bài học kinh nghiệm
 • Nội dung 3: Đề xuất mô hình, giải pháp công nghệ và lộ trình phát triển nền tảng OVETR cấp quốc gia
 • Nội dung 4: Thảo luận và trao đổi về các vấn đề liên quan tới việc nâng cấp nền tảng OVETR mô hình cấp Quốc gia
 • Nội dung 5: Kết luận về chủ trương và bước đầu định hướng phát triển nền tảng OVETR của Tổng cục GDNN.

4. Đối tượng tham dự

 • Đối tượng: Tổng cục GDNN, GIZ, Cty D&L, các cơ sở GDNN (bao gồm cả 11 trường CĐ đối tác của GIZ), các doanh nghiệp liên kết và các chuyên gia (GS. Hồ Tú Bảo, TS. Nguyễn Nhật Quang).
 • Số lượng dự kiến: Không giới hạn.

5. Thông tin chung

 • Thời gian tổ chức: 9:00 – 11:00, ngày31/05/2022
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • Hình thức: Hội thảo trực tuyến
 • Link hội thảo trực tuyến: MS Team (Tại đây)

6. Chương trình hội thảo

Thời gianNội dungPhụ trách
08:30 – 09:00Đón tiếp và hỗ trợ kỹ thuật cho đại biểu tham gia hội thảo trực tuyếnBan tổ chức hội thảo
09:00 – 09:10Phát biểu chào mừngĐại diện LĐ Tổng cục GDNN và GIZ
09:10 – 09:50– Bối cảnh tài nguyên giáo dục mở trên thế giới và tại Việt Nam.
– Giới thiệu về nền tảng Tài nguyên Giáo dục Nghề nghiệp mở(OVETR) thí điểm: Quá trình xây dựng, quan điểm về tài nguyên GDNN mở; Mô hình kiến trúc; Các tính năng nổi bật; Một số tồn tại, hạn chế và bài học.
– Đề xuất mô hình nền tảng OVETR cấp quốc gia: Mô hình kiến trúc đề xuất; Các tính năng đề xuất bổ sung; lộ trình xây dựng.
Đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L
09:50 – 10:50Thảo luận, tư vấn và góp ý cho mô hình nền tảng OVETR cấp quốc giaTổng cục GDNN chủ trì Chuyên gia, đại biểu góp ý
10:50 – 11:00Kết luận và bế mạcTổng cục GDNN
Share on print
Share on email
Share on facebook

tin tức liên quan

No items found.

thư viện ảnh

sự kiện khác