TVET Vietnam

Hội thảo Kỹ thuật về “Mô hình Hội đồng Kỹ năng – các yếu tố quyết định chính cho sự thành công và bền vững”

THỜI GIAN:

30/11/2022

địa điểm:

Hanoi Club, 76 Yen Phu Street, Tay Ho, Hanoi, Viet Nam

giảng viên:

thành phần tham dự:

TẢI TÀI LIỆU

Share on print
Share on email
Share on facebook

tin tức liên quan

thư viện ảnh

sự kiện khác