TVET Vietnam

Giảng viên tham gia khóa đào tạo với các thiết bị nâng

THỜI GIAN:

15/04/2021

địa điểm:

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

giảng viên:

Nguyễn Xuân Lương

thành phần tham dự:

5 giảng viên của LILAMA 2

TẢI TÀI LIỆU

Tải chương trình

Từ ngày 15.04 đến ngày 21.04.2021, khóa đào tạo “Tải, cố định hàng hóa và nâng hạ hàng hóa (xe cẩu & xe nâng)” đã được tổ chức cho 05 giảng viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2, được thực hiện bởi thầy Nguyễn Xuân Lương, giảng viên của Khoa động lực học tại trường. Khóa đào tạo này nhằm giúp các giảng viên Cơ khí làm quen với các phương tiện thường được dùng để khai thác cho các hoạt động nâng hạ hàng hóa, điển hình là các thiết bị kim loại, máy móc, hoặc các thùng gỗ.

Share on print
Share on email
Share on facebook