TVET Vietnam

CHUỖI 03 KHÓA ĐÀO TẠO VỀ PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM SỐ CHO GIÁO VIÊN GDNN

THỜI GIAN:

16/09/2021

địa điểm:

Trực tuyến trên nền tảng Atingi và BigBlueButton

giảng viên:

Ông Uwe Wieckenberg, TS. Michael Grosch và Ông Jan Naumann

thành phần tham dự:

48 cán bộ, giảng viên chủ chốt đến từ Tổng cục GDNN và 11 trường Cao đẳng nghề đối tác

TẢI TÀI LIỆU

Mỗi khóa đào tạo về phương pháp sư phạm số sẽ có tối đa 16 cán bộ, giảng viên nòng cốt được Ban Lãnh đạo của Tổng cục và 11 trường cao đẳng đối tác đề cử tham dự. Các cán bộ, giảng viên sẽ được tập huấn các kỹ năng để lên kế hoạch, thiết kế, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động dạy và học trực tuyến có chất lượng sư phạm và lý luận về phương pháp cao, phù hợp với từng nhóm đối tượng tương ứng từ Tổng cục và các trường.

Mục tiêu chính của chuỗi 03 khóa đào tạo nhằm cung cấp cho người tham dự các khóa học trực tuyến mang tính tương tác và thực hành cao liên quan đến phương pháp sư phạm số và lý luận giáo dục số và xây dựng giáo án/bài giảng điện tử, từ đó người tham dự có thể trực tiếp áp dụng kiến thức thu được vào các dự án học tập số và nâng cao năng lực số, cũng như năng lực giảng dạy trực tuyến của bản thân.

Share on print
Share on email
Share on facebook

tin tức liên quan

No items found.

thư viện ảnh