TVET Vietnam

Tập huấn về “Tiêu chí và kỹ năng tự đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao”

Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Việt Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, từ ngày 14-16/08/2023, khóa tập huấn về “Tiêu chí và kỹ năng tự đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao”” đã được tổ chức tại TPHCM cho lãnh đạo và quản lý cấp trung của 11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đối tác. Khóa tập huấn nhằm mục đích nâng cao năng lực của các cơ sở GDNN đối tác trong việc sử dụng các Tiêu chí Đánh giá Trường Cao đẳng Chất lượng cao theo Thông tư 35/2021/TT-BLĐTBXH như là khung tham chiếu cho các chiến lược phát triển tổ chức. Các đại biểu tham gia tập huấn sẽ hiểu về tiêu chí và sử dụng các hướng dẫn được cung cấp để đánh giá cơ sở GDNN của mình và sử dụng kết quả tự đánh giá để thực hiện các chiến lược phát triển thành trường cao đẳng chất lượng cao.

Trong 3 ngày tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn các nội dung chính sau:

  • Tổng quan về chất lượng đào tạo, kiểm định chất lượng đào tạo và kiểm định chất lượng GDNN
  • Hướng dẫn quy trình đánh giá, công nhận Trường cao đẳng chất lượng cao
  • Hướng dẫn về yêu cầu và quy trình viết báo cáo tự đánh giá Trường cao đẳng chất lượng cao
  • Hướng dẫn chung về tự đánh giá các Tiêu chí, Tiêu chuẩn kiểm định Trường cao đẳng chất lượng cao
  • Hướng dẫn tự đánh giá Tiêu chí 1: Quy mô đào tạo
  • Hương dẫn tự đánh giá Tiêu chí 2: Trình độ nhà giáo
  • Hướng dẫn tự đánh giá Tiêu chí 3: Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo
  • Hướng dẫn tự đánh giá Tiêu chí 4: Quản trị nhà trường
  • Hướng dẫn tự đánh giá Tiêu chí 5: Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo
  • Hướng dẫn chuẩn bị công tác phục vụ đánh giá ngoài Trường cao đẳng chất lượng cao

Về khóa tập huấn, Ông Vũ Quang Khuê – Hiệu phó Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh cho biết: “Các nội dung được triển khai đầy đủ tới các học viên, trong đó các tiêu chuẩn được thảo luận cụ thể và làm rõ các chỉ số minh chứng cần thiết. Đợt tập huấn có ý nghĩ không chỉ định hướng cho các trường mà còn là dịp để chia sẻ, trao đổi mạnh mẽ công tác quản trị trường cao đẳng cất lượng cao”. Bà Hồ Thị Châu – Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng Công nghệ Nha Trang cũng chia sẻ: “Khóa tập huấn được tổ chức phù hợp và logic; các học viên được hướng dẫn và chia sẻ kỹ lưỡng về báo cáo tự đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao. Tôi hy vọng Chương trình TVET sẽ đẩy mạnh tập huấn về chuyển đổi số trong công tác đảm bảo chất lượng trong thời gian tới”.

Hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Cơ sở GDNN Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”. Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, tổ chức GIZ cùng với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp thực hiện.

Share on print
Share on email
Share on facebook