TVET Vietnam

Tập huấn về nguyên lý kỹ thuật điện cơ bản ở Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận

Ngày 23/12/2022 vừa qua, Mirco Rudolph – chuyên gia phát triển dự án của GIZ đã tổ chức buổi tập huấn nguyên lý kỹ thuật điện cơ bản ở Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng và định hướng thị trường của giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật trong khuôn khổ Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề ở Việt Nam” TVET – GIZ. 

Khóa tập huấn tập trung vào việc nâng cao năng lực của giáo viên về cách sử dụng các nguyên tắc kỹ thuật điện cơ bản để thiết kế lắp đặt điện trên lý thuyết lẫn thực hành. Việc nâng cao chất lượng giảng dạy, vận dụng kiến thức nguyên lý kỹ thuật điện cơ bản vào chương trình dạy nghề năng lượng tái tạo cũng là một nhu cầu cần thiết. 

Nội dung chính của khóa tập huấn là giới thiệu về các quy trình thực hiện theo tiêu chuẩn Đức như giai đoạn thu thập thông tin; tính toán độ khuếch đại của dây, sụt áp và chiều dài tối đa của cáp; lựa chọn cầu chì và CB đúng cách; thiết kế hệ thống nối đất chuẩn và sử dụng đúng mã màu nối dây. Trong quá trình tập huấn, giáo viên đã được hướng dẫn các khái niệm kiến thức về lý thuyết và được giao một số bài tập thực hành áp dụng.

Sau buổi tập huấn, giáo viên tự tin vận dụng các kiến thức đã học vào thiết kế mạch điện, giảng dạy và có một cái nhìn tổng quan rõ ràng về các nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật điện. 

Share on print
Share on email
Share on facebook