TVET Vietnam

LILAMA 2 nhân rộng các khóa đào tạo nâng cao về Công nghiệp 4.0!

Ngay tại thời điểm này, khóa đào tạo trực tuyến Lập trình hướng đối tượng đang diễn ra vào các ngày cuối tuần kéo dài từ ngày 18/09 đến 30/10/2021. Khóa đào tạo này là một phần của mô-đun đào tạo kết hợp về Công nghiệp 4.0 đã được xây dựng để bổ sung vào các chương trình đào tạo ban đầu trong 3 năm của nghề Kỹ thuật viên Cơ điện tử và Điện tử Công nghiệp. Đồng thời đây cũng là cơ hội dành cho các cơ sở GDNN nâng cấp các khóa đào tạo về Công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp. Khóa đào tạo này là một phần trong mô-đun đã được xây dựng vào năm 2020 bởi các chuyên gia của Viện Công nghệ Karlsruhe, CHLB Đức phối hợp với giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2, nhằm tích hợp các yêu cầu của Công nghiệp 4.0 vào GDNN.

20 đào tạo viên doanh nghiệp đến từ các công ty Martech Boiler, Sáng Tạo, Thuận Hải, Công ty ty cấp nước Huế, công ty dệt vải Phú Bài 2, và 16 giảng viên GDNN từ các trường LILAMA 2, Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI), các trường cao đẳng nghề An Giang, Long An, Ninh Thuận, Huế và Hà Tĩnh, hiện đang được đào tạo về lập trình hướng đối tượng bởi Giảng viên Kiều Tấn Thới và Lê Văn Hùng của LILAMA 2 – những chuyên gia số hóa và Công nghiệp 4.0 đã được đào tạo quốc tế trong lĩnh vực nghề điện tử và cơ điện tử.

Khóa đào tạo trực tuyến kéo dài 80 giờ nhằm mục đích giúp các học viên:

  • ôn tập và củng cố năng lực lập trình
  • áp dụng một cách chuyên nghiệp Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML)
  • phân tích nhiệm vụ, phát hiện lỗi và đưa ra giải pháp
  • kiểm tra và triển khai phần mềm
  • áp dụng tiếng Anh kỹ thuật
  • nhân rộng kiến ​​thức và kỹ năng đạt được về số hóa và Công nghiệp 4.0 nâng cao cho đồng nghiệp và học viên trong cùng cơ sở công tác.

LILAMA 2 cũng đã nâng cao kỹ năng cho 41 sinh viên năm 3 thuộc các chương trình đào tạo ban đầu về nghề điện tử công nghiệp và cơ điện tử với kiến thức nâng cao về số hóa và Công nghiệp 4.0 trong các khóa đào tạo trước về Ứng dụng CPSi4.0 và các chức năng Webserver và Lập trình hướng đối tượng. Các khóa đào tạo về Công nghiệp 4.0 này cũng được thực thực hiện bởi các giảng viên nhân rộng LILAMA 2 nói trên trong khoản thời gian lần lượt từ ngày 21/06 đến ngày 02/07/2021 và từ ngày 02/09 đến ngày 05/10/2021.

Các hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ Hợp tác Phát triển với Khối Doanh nghiệp (DPP) “Tích hợp các yêu cầu của Công nghiệp 4.0 vào GDNN” tại LILAMA 2. DPP được thực hiện bởi các đối tác hợp tác bao gồm Công ty TNHH Bosch Việt Nam (đại diện bởi bộ phận Truyền động và Điều khiển hoạt động dưới thương hiệu “Bosch Rexroth”), và tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) GmbH (thực hiện bởi “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”), đồng hành hỗ trợ bởi chương trình develoPPP.de của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ).

Share on print
Share on email
Share on facebook