TVET Vietnam

LILAMA 2 nâng cấp chương trình đào tạo hiện hữu với Phần mềm MTS- TopMill và TopTurn

Hai khóa đào tạo, mỗi khóa kéo dài 60h, về “Lập trình với TopMill và TopTurn và vận hành Máy CNC đã được thực hiện tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 từ ngày 12 – 22.04.2022 và 09 – 20.05.2022. Hai khóa đào tạo định hướng đến thực hành được thực hiện tiếp nối với khóa đào tạo trực tuyến 136 giờ đã được thực hiện trước đó về lập trình ảo cài đặt máy CNC với MTS, một phần mềm chuẩn về lập trình và mô phỏng CNC. 

Ông Hartmut Stein,  chuyên gia người Đức đồng thời là giảng viên giàu kinh nghiệm trong ngành công nghiệp ứng dụng lập trình CNC, vận hành máy và bảo trì máy CNC, đã tiến hành đào tạo cho 20 giảng viên GDNN của các trường Cao đẳng LILAMA 2, Cao đẳng Công nghiệp Huế, Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh, Cao đẳng nghề Ninh Thuận, Cao đẳng Cơ giới thủy lợi (VCMI), Cao đẳng Long An và Cao đẳng nghề An Giang với các năng lực sau: 

  • lập trình máy phay và tiện bằng mã G và với chu trình 
  • thiết lập các công cụ máy CNC thực sự 
  • gia công các bài tập dự án mới 
  • kết nối đào tạo lý thuyết và thực hành với phần mềm MTS của LILAMA 2, Huế, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, VCMI, Long An và An giang và thuyết minh bộ xử lý hậu kỳ cho phay và tiện bằng các ngôn ngữ CNC FANUC và SIEMENS  

Tất cả 20 giảng viên tham gia đều có thể vượt qua bài đánh giá cuối cùng dưới dạng bài tập thực tế định hướng ngành công nghiệp theo tiêu chuẩn đánh giá của Đức và sẽ nhận được chứng chỉ sau khi hoàn thành chuỗi khóa đào tạo. 

Các khóa đào tạo theo định hướng thực hành này được thực hiện trong khuôn khổ Hợp tác Phát triển với Khối doanh nghiệp (DPP) “Nâng cao năng lực GDNN với công nghệ CNC”. Chương trình DPP được thực hiện bởi các đối tác hợp tác bao gồm Công Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH (MTS), Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 và tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) GmbH (đại diện bởi Chương trình “Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam”) , đồng hành hỗ trợ bởi chương trình develoPPP.de của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ).

Share on print
Share on email
Share on facebook