TVET Vietnam

LILAMA 2 mở rộng chương trình đào tạo ứng dụng công nghiệp về lập trình máy CNC theo tiêu chuẩn DIN/ISO! 

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 tiếp tục nâng cấp chương trình đào tạo hiện tại của mình thông qua các khóa đào tạo về Lập trình Máy tiện và Máy Phay với Ngôn ngữ Lập trình Cấp cao và Đo thông số dụng cụ cắt và phôi bằng các chu trình được tích hợp trên hệ điều khiển của máy tiện và phay CNC.  

Hai khóa đào tạo nâng cao đánh dấu bước hoàn tất mô-đun đào tạo được xây dựng mới về Lập trình nâng cao máy Tiện và Phay CNC theo tiêu chuẩn DIN/ISO. Mô-đun gồm 320h này sẽ được đào tạo cho sinh viên tốt nghiệp cao đẳng như là một chương trình nâng cao năng lực bổ sung – nằm ngoài chương trình đào tạo ban đầu. Mô-đun được cấu trúc thành năm khóa đào tạo ngắn hạn, nên sẽ là điểm thu hút các kỹ thuật viên, kỹ sư và đào tạo viên doanh nghiệp vì đây là cơ hội đào tạo nâng cao về kỹ thuật vận hành và lập trình CNC ứng dụng trong ngành công nghiệp 4.0. 

Mô-đun và các tài liệu giảng dạy và học tập tương ứng được đồng xây dựng bởi các giảng viên chuyên môn của LILAMA 2 và Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft – viện đào tạo đối tác của công ty SIEMENS tại Hannover, Đức. Ông Hartmut Stein, chuyên gia về lập trình và vận hành máy CNC ứng dụng công nghiệp đã thực hiện hai khóa đào tạo nêu trên trong thời gian từ 28.02.2022 đến 09.04.2022. 26 giảng viên đến từ LILAMA 2 và 09 cơ sở GDNN đối tác và 01 đào tạo viên doanh nghiệp từ Công ty Schaeffler, đã tham gia các khóa đào tạo trực tuyến và trực tiếp tại LILAMA 2. Tất cả 27 học viên tham dự này đều có thể vượt qua bài kiểm tra đánh giá cuối kỳ dưới hình thức bài tập thực tế theo định hướng ngành dựa trên tiêu chuẩn đánh giá của Đức và các học viên sẽ nhận được chứng chỉ khi hoàn thành khóa học. 

Các khóa đào tạo theo định hướng thực hành này được thực hiện trong khuôn khổ Hợp tác Phát triển với Khối doanh nghiệp (DPP) Đào tạo Nghề cho Sản xuất Thông minh ứng dụng trên Máy công cụ. Chương trình DPP được thực hiện bởi các đối tác hợp tác bao gồm Công ty TNHH Siemens Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 và tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) GmbH (đại diện bởi Chương trình “Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam”) , đồng hành hỗ trợ bởi chương trình develoPPP.de của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ).

Share on print
Share on email
Share on facebook