TVET Vietnam

KHÓA TẬP HUẤN “SỬ DỤNG VÀ QUẢN TRỊ NỀN TẢNG TÀI NGUYÊN GDNN MỞ (OVETR) THÍ ĐIỂM”

Nền tảng tài nguyên GDNN mở (OVETR) phát triển khá phổ biến ở nhiều nước phát triển trên thế giới, mang lại nhiều giá trị và tiềm năng lớn cho giáo dục. Cho đến nay chưa có một đơn vị, tổ chức nào chính thức triển khai thành công mô hình này tại Việt Nam.  

“Định hướng mở, dữ liệu là tài nguyên mới, nền tảng là giải pháp đột phá, phát triển sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam” là bốn trong sáu quan điểm của Chính phủ về CĐS (QĐ 942/QĐ-TTg). Đặc trưng của chuyển đổi số là tạo dữ liệu và kết nối dữ liệu. Mục tiêu của dự án xây dựng nền tảng OVETR này không nằm ngoài tinh thần đó.  

Nền tảng tài nguyên giáo dục nghề nghiệp mở thí điểm (OVETR) cho 11 trường cao đẳng đối tác đã cơ bản hoàn thành và sẽ được bàn giao vào tháng 4 năm 2022. Nhằm hỗ trợ các trường cao đẳng đối tác vận hành, quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu học tập trên nền tảng OVETR một cách hiệu quả, GIZ cùng với DVET tổ chức hội thảo tập huấn về sử dụng và quản trị nền tảng OVETR thí điểm, ở đây được hiểu là “nền tảng quản lý học liệu số” dùng chung cho cộng đồng 11 Trường CĐ đối tác của GIZ và 3 doanh nghiệp liên kết. Tổng cục GDNN là đơn vị sở hữu và quản lý, nền tảng sẽ được cài trên hệ thống server của Tổng cục. Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L được chọn là đơn vị xây dựng giải pháp nền tảng này. 

Nền tảng OVETR được xây dựng theo mô hình phân tán. Do đó, Tổng cục GDNN là đơn vị quản lý chung, ban hành quy đinh và chính sách thúc đẩy. Việc quản trị và kiểm soát người dùng, nội dung học liệu của đơn vị nào sẽ thuộc về trách nhiệm của đơn vị đó. Mỗi đơn vị tham gia dự án sẽ có giao diện riêng quản trị học liệu số trên nền tảng OVETR, tự quyết định việc chia sẻ toàn văn, chia sẻ một phần, hoặc chưa chia sẻ học liệu do mình sản xuất. Việc chia sẻ thông tin mô tả chung (metadata) về tài liệu là bắt buộc. 

Nền tảng OVETR được xây dựng trên công nghệ phần mềm mã nguồn mở cho phép tùy biến, tích hợp và mở rộng với các ứng dụng và nền tảng số khác như hệ thống quản lý học tập (LMS), nền tảng quản trị số tại các cơ sở GDNN, thư viện số… Người sử dụng sẽ truy cập và nhập thông tin một lần. Trong định hướng phát triển, các đơn vị tham gia dự án hướng đến làm chủ công nghệ, có thể tự xây dựng thêm các ứng dụng phù hợp để tích hợp với nền tảng nhằm tạo tiền đề cho phát triển bền vững. 

Với sự hỗ trợ của GIZ trong dự án này, Tổng cục GDNN yêu cầu 11 trường đối tác và 3 doanh nghiệp đã được lựa chọn làm đơn vị tham gia thí điểm và thụ hưởng, cần tích cực hỗ trợ Tổng cục GDNN trong quá trình xây dựng nền tảng công nghệ cũng như có trách nhiệm đóng góp và chia sẻ học liệu, đề xuất chính sách, cơ chế khuyến khích và ghi nhận… để nền tảng OVETR được phát triển và khai thác hiệu quả. 

Share on print
Share on email
Share on facebook