TVET Vietnam

“Nội dung đào tạo rất thiết thực và hữu ích để chúng tôi có dịp nhìn lại và cải thiện công tác quản lý dự án của trường mình”

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Việt Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, Khóa tập huấn 5 ngày về “Quản lý dự án dựa trên kết quả (RBM)” cho 27 cán bộ lãnh đạo của 11 trường cao đẳng đối tác trên khắp Việt Nam đã được triển khai vào các ngày 4-5 và 11-13 tháng 10 năm 2021. Khóa tập huấn đi sâu vào các khái niệm và công cụ cơ bản của quản lý dự án dựa trên kết quả cũng như cách áp dụng nhằm nâng cao công tác triển khai dự án và quản lý dự án tại các trường.

Trong khóa tập huấn, các học viên đã tìm hiểu các khái niệm về phát triển bền vững và quản lý dự án dựa trên kết quả, cách tiếp cận Khung Logic (LogFrame) và các công cụ để phân tích tình huống, lập kế hoạch dự án và cách sử dụng Khung Logic, viết đề xuất dự án, thực hiện dự án và báo cáo kết quả dự án và phương pháp giám sát và đánh giá dựa theo kết quả. Trong các phiên làm việc nhóm, các học viên đã thảo luận và trao đổi những khó khăn hiện nay và kinh nghiệm trong hoạt động quản lý dự án thực tế tại 11 trường cao đẳng đối tác.

Nhận xét về khóa tập huấn, Ông Lê Quang Trung – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 chia sẻ: “Những tình huống thực tiễn do các trường chia sẻ và nội dung đào tạo rất thiết thực và hữu ích để chúng tôi nhìn lại và cải thiện công tác quản lý dự án của trường mình.”. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đề xuất: “Tôi rất mong Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” xem xét và tổ chức nhiều hơn nữa các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý của chúng tôi”.

Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, tổ chức GIZ cùng với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp thực hiện.

Share on print
Share on email
Share on facebook