TVET Vietnam

Khóa đào tạo nâng cao về “Hệ thống quản lý học tập (LMS)”
cho giáo viên nòng cốt tại Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI)

Nhằm thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện về Chuyển đổi số (CĐS) cho các trường cao đẳng nghề tại Việt Nam, GIZ hỗ trợ phát triển năng lực của giáo viên trong e-learning như một phần cơ bản của giáo dục trực tuyến và kế hoạch chi tiết cho việc học trong tương lai.

Kể từ năm 2020, các trường cao đẳng đối tác của GIZ đã được hỗ trợ cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin cho các hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến, đặc biệt là việc phát triển Hệ thống Quản lý Học tập dựa trên nền tảng Moodle (LMS). Để nắm bắt yêu cầu và xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục, cũng như trang bị cho giáo viên các kỹ năng điều hướng hiệu quả thông qua LMS và các tính năng của hệ thống, GIZ đã tổ chức khóa đào tạo nâng cao trực tiếp về “Hệ thống Quản lý Học tập dựa trên nền tảng Moodle” cho 20 giáo viên nòng cốt của VCMI vào ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2022. Đây cũng là khóa đào tạo tiếp theo sau tập huấn LMS nâng cao cho tất cả giáo viên nhân rộng của 11 trường cao đẳng đối tác.

Trong hai ngày đào tạo, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ đã hướng dẫn và tương tác với học viên thông qua các hoạt động thực hành và thảo luận sôi nổi. “Các giáo viên sẽ bắt tay vào việc phát triển một khóa học Moodle nâng cao dựa trên một khóa học mà họ đã tự tạo trước đó. Bằng cách này, mỗi người tham gia đều có một sản phẩm hoàn chỉnh để đánh giá vào cuối ngày đào tạo thứ hai.”

Bên cạnh việc hiểu thêm về LMS, những người tham gia đã thu thập thông tin chi tiết về phân tích Moodle, các phương pháp trang trí và đánh giá khóa học khác nhau. Ngoài ra, chương trình đào tạo bao gồm mã hóa HTML cơ bản, sử dụng phông chữ Awesome và giới thiệu về phần mềm Articulate Storyline 3. “Tôi rất thích hoạt động tìm hiểu về phần mềm Articulate Storyline 3. Với phần mềm này, tôi sẽ có thể tạo ra nhiều nội dung tương tác cho các bài giảng điện tử của mình trong tương lai.” – Thầy Ngô Hồng Nam – giáo viên khoa Điện-Điện tử chia sẻ

Hiện tại, Trường VCMI đã được trang bị hệ thống Moodle LCMS để hỗ trợ các chương trình và hoạt động chuyển đổi số của Nhà trường. Theo đó, giáo viên và học sinh-sinh viên có thể tận dụng đầy đủ các lợi ích của nền tảng này trong công tác giảng dạy và học tập của mình.

Share on print
Share on email
Share on facebook