TVET Vietnam

Hội thảo “Xây dựng Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn trường nghề số”

Theo đề nghị của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) cùng các chuyên gia đã tư vấn và hỗ trợ xây dựng bản Dự thảo Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn Trường nghề số trong GDNN. Dự thảo là sự kế thừa kết quả và tích lũy kinh nghiệm của quá trình đồng hành và hỗ trợ chuyển đổi số (CĐS) cho các đối tác GDNN của GIZ tại Việt Nam kể từ năm 2020. 

Dự thảo được xây dựng dựa trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, phương pháp luận và mô hình hệ sinh thái CĐS trong GDNN, căn cứ vào các văn bản và quy định liên quan trong nước, tham khảo mô hình và kinh nghiệm quốc tế. Ngoài khảo sát tài liệu, nhóm nghiên cứu của GIZ đã tổ chức phỏng vấn và thảo luận nhóm lấy ý kiến góp ý trực tiếp tại 06 trường cao đẳng đối tác. GIZ phối hợp với Tổng cục GDNN tổ chức khảo sát trực tuyến và nhận được phản hồi của 217 tổ chức, bao gồm: Tổng cục GDNN, Sở LĐ&TBXH, các trường cao đẳng và trung cấp GDNN. Dự thảo được xây dựng từ quá trình đó với 06 tiêu chí, 30 tiêu chuẩn, cùng các chỉ số và gợi ý minh chứng gắn với từng tiêu chuẩn. 

Kết quả nghiên cứu trên là tiền đề để GIZ tiếp tục hỗ trợ và phối hợp với Tổng cục GDNN tổ chức Hội thảo “Xây dựng Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn trường nghề số” trong hai ngày 17-18.10.2023 tại Vĩnh Phúc. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Tổng cục GDNN và các Vụ/Văn phòng, lãnh đạo các trường CĐ và trung cấp GDNN từ 11 tỉnh/thành phố, cán bộ GIZ và các chuyên gia cao cấp. Sự kiện đã thực sự tạo diễn đàn thảo luận chuyên sâu về mục đích, ý nghĩa, quan điểm xây dựng, vị trí tính chất và vai trò của Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn trong bối cảnh CĐS trong GDNN. Bên cạnh các vấn đề chung, Hội thảo dành một ngày để các đại biểu rà soát và góp ý cho từng tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số và gợi ý minh chứng với sự chủ trì của TS. Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN và hai chuyên gia cao cấp: GS. TSKH. Hồ Tú Bảo và TS. Nguyễn Nhật Quang. 

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Phạm Vũ Quốc Bình nhận định “Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn Trường nghề số mang giá trị quan trọng trong tiến trình thúc đẩy CĐS trong hệ thống GDNN. Hội thảo này là cơ hội giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận cởi mở và thẳng thắn, hướng đến hoàn thiện Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, khả thi, phù hợp với bối cảnh và đúng quy định. Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn sẽ là định hướng cho các cơ sở GDNN để thúc đẩy CĐS”. 

Dự kiến cuối tháng 10/2023, Tổ Xây dựng tiêu chuẩn trường nghề số theo Quyết định 211/QĐ-TCGDNN của Tổng cục GDNN sẽ tiếp tục họp để hoàn thiện nội dung Dự thảo dựa trên ý kiến góp ý của Hội thảo. Sau khi có Dự thảo cập nhật, Tổng cục GDNN đề nghị lãnh đạo các trường có mặt tại Hội thảo về tổ chức thảo luận và tự rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn tại đơn vị mình nhằm phát hiện và điều chỉnh nội dung Dự thảo phù hợp hơn với thực tiễn. Đây sẽ là cơ sở để Tổ Xây dựng tiếp tục tiếp thu, nghiên cứu phản hồi từ cấp cơ sở nhằm hoàn chỉnh văn bản có tính chất quan trọng này. 

Share on print
Share on email
Share on facebook