TVET Vietnam

Hội thảo “Thẩm định chéo giáo trình và đề thi AP1 Chương trình đào tạo Cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn Đức” 

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” (TVET-GIZ), vào tháng 03/2021, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh đã nhận chuyển giao Chương trình đào tạo Cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn Đức từ Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2. Tiếp nối hoạt động triển khai Chương trình đào tạo này, từ ngày 01.08 – 16.10.2022, giảng viên nhân rộng và nhóm giảng viên nòng cốt nghề Cắt gọt kim loại của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh đã được chương trình TVET-GIZ hỗ trợ xây dựng giáo trình mô đun 1-8.  

Nhằm mục đích thẩm định chéo giáo trình mô đun 1-8 và đề thi AP1 của Chương trình đào tạo Cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn Đức, Chương trình TVET-GIZ phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh tổ chức hội thảo “Thẩm định chéo giáo trình và đề thi AP1 Chương trình đào tạo Cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn Đức”. 

Xuyên suốt hội thảo, nhóm giáo viên nòng cốt của 02 cơ sở GDNN đã trao đổi, thảo luận nghiêm túc, chuyên nghiệp, và tiếp thu cởi mở các ý kiến góp ý. Sau 2.5 ngày hội thảo, hội đồng đã thống nhất được bộ đề thi lý thuyết và thực hành AP1, và tổng hợp các ý kiến góp ý về nội dung, cách thức trình bày của giáo trình mô đun 1-8. Hội đồng đã tổng hợp lại các phản biện, đồng thời sẽ hiệu chỉnh và dự kiến hoàn thiện bộ giáo trình mô đun 1-8 vào đầu tháng 01/2023. Bộ giáo trình hoàn chỉnh dự kiến sẽ được công bố và chuyển giao cho các cơ sở GDNN đối tác của Chương trình TVET-GIZ trong Quý I của năm 2023. 

Hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Cơ sở GDNN Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện.  

Share on print
Share on email
Share on facebook