TVET Vietnam

Hội thảo tập huấn về “Quản lý Thay đổi và Quản lý Xung đột” cho cán bộ quản lý cấp trung của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối tác

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, hội thảo tập huấn về “Quản lý Thay đổi và Quản lý Xung đột” dành cho các cán bộ quản lý cấp trung của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được triển khai tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh từ ngày 19-21/04/2023 vừa qua. Đợt tập huấn này giúp học viên có được thêm kiến thức và kỹ năng quản lý sự thay đổi cũng như giải quyết các xung đột để nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị.

Trong 3 ngày tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn để nhận ra tầm quan trọng của thay đổi, xác định giai đoạn thay đổi của tổ chức và các kỹ năng để quản lý các thay đổi một cách hiệu quả. Các học viên đã được truyền đạt về cách thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong nhóm, trong tổ chức giáo dục nghề nghiệp để thích ứng với bối cảnh thế giới việc làm không ngừng thay đổi.

Bên cạnh đó, các học viên có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các hình thức xung đột điển hình và nguồn gốc của xung đột, các kịch bản xung đột trong một tổ chức từ những góc nhìn khác nhau. Các học viên cũng thực hành phân tích những tình huống thực tế trong công việc quản lý tại trường học để nâng cao khả năng giải quyết xung đột thông qua việc xác định các phong cách giải quyết xung đột của chính mình và của những người khác. Qua đó, các học viên có thể áp dụng các kiến thức và kỹ năng được tập huấn để nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại 11 trường cao đẳng đối tác.

Nhận xét về hội thảo, Ông Nguyễn Văn Hòa – Trưởng Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Long An chia sẻ: “Nội dung của khóa học rất hay và bổ ích, các cán bộ quản lý có thể áp dụng trong thực tế ngay tại cơ quan của mình. Chúng tôi mong muốn phía GIZ tổ chức thêm các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý cấp trung để nâng cao năng lực quản lý tại các trường, nhất là trong công tác giải quyết xung đột”.

Đây là hoạt động thường niên trong nhằm phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý của đội ngũ lãnh đạo trường học theo tiêu chuẩn quốc tế. Hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Cơ sở GDNN Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”.

Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, tổ chức GIZ cùng với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình nhằm mục đích gắn kết công tác đào tạo nghề tốt hơn với thế giới việc làm đang không ngừng thay đổi, ngày càng trở nên xanh và được số hóa hơn.