TVET Vietnam

Hội nghị phổ biến pháp luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dành cho doanh nghiệp dịch vụ phía Bắc Việt Nam 

Hội nghị tập trung phân tích những điểm mới trong Luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật 69) và những văn bản pháp luật liên quan cho doanh nghiệp.  

Ngày 31/03/2023, hội nghị phổ biến Luật 69 đã được Cục quản lý lao động ngoài nước (DOLAB) và tổ chức GIZ- chương trình Di cư và Ngoại kiều (PMD) tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị có sự tham gia của gần 80 lãnh đạo doanh nghiệp phía Bắc Việt Nam trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài.  

Hội nghị nhằm mục đích phổ biến những quy định mới và kiến thức chuyên sâu về Luật 69 cùng những văn bản pháp lý liên quan cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, buổi tập huấn là cơ hội để các đại biểu trao đổi trực tiếp, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình làm việc. Từ đó, nhận được những giải thích và lời khuyên từ chuyên gia và lãnh đạo Cục.  

Luật 69 có hiệu lực vào ngày 01/01/2022, được phát triển từ các quy định pháp luật đã có nhằm tăng cường bảo vệ cho người lao động di cư. Với những doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, việc có kiến thức chuyên sâu và hiểu đúng về luật 69 và những văn bản liên quan vô cùng quan trọng để nâng cao năng lực và tránh mắc lỗi trong quá trình thực thi. Buổi tập huấn cung cấp những điểm mới trong luật 69 về: 1) quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi đưa người lao động làm việc nước ngoài; 2) quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; 3) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH; 4) cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sau mỗi chuyên đề, phiên thảo luận và trao đổi nhận được sự tham gia tích cực từ các đại biểu và chuyên gia.   

Kết thúc hội nghị, Phó cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước – ông Nguyễn Gia Liêm nhấn mạnh tầm quan trọng của phổ biến pháp luật tới các doanh nghiệp, từ đó tăng khả năng hoàn thành nghĩa vụ của doanh nghiệp và bảo đảm quyền cho người lao động. Cuối tháng 4/2023, hội nghị dành cho các doanh nghiệp miền Trung Việt Nam với nội dung tương tự sẽ được tổ chức tại thành phố Thanh Hóa. Hội nghị tập huấn nằm trong chuỗi sự kiện đồng tổ chức bởi DOLAB và GIZ- PMD, nhằm đẩy mạnh phổ biến luật 69 tới doanh nghiệp và trung tâm dịch vụ việc làm. 

Share on print
Share on email
Share on facebook