TVET Vietnam

Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam thúc đẩy lồng ghép vấn đề Giới trong Đào tạo nghề

Thuộc khuôn khổ hợp phần “Tư vấn Hệ thống Đào tạo nghề Việt Nam” của Chương trình hợp tác Việt – Đức Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam (Chương trình), đoàn công tác Phân tích Giới đã được thực hiện nhằm phân tích mối liên hệ và tác động của Chương trình đối với vấn đề Bình đẳng Giới ở Việt Nam.

Đoàn công tác đã diễn ra từ ngày 25.2 – 18.3.2014 tại Việt Nam, gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Tp. Hồ Chí Minh và Đồng Nai – là những địa bàn đại diện cho các hợp phần: Chương trình Đào tạo nghề 2008 (PVT2008), Trung tâm Đào tạo nghề Chất lượng cao, và Đào tạo nghề cho Lĩnh vực Xử lý nước thải.

Đoàn công tác Phân tích Giới gồm 1 chuyên gia quốc tế về Giới với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Bình đẳng giới ở Việt Nam, một chuyên gia trong nước và cán bộ Chương trình của Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTBXH) và văn phòng GIZ-TVET. Trong quá trình thực hiện, đoàn đã thực hiện một loạt các cuộc gặp gỡ, thảo luận trao đổi với các cơ quan đối tác ở các cấp khác nhau: vĩ mô, trung mô và vi mô. Đặc biệt, đối với các cơ sở đào tao nghề đối tác, đoàn thực hiện khảo sát rộng và các cuôc phỏng vấn sâu đối với sinh viên và cán bộ quản lý các cơ sở này. Theo đó, đoàn khảo sát Phân tích Giới có thể mang lại cơ sở dữ liệu đáng kể giúp đánh giá tác động của Chương trình đối với vấn đề Bình đẳng giới. Hơn nữa, nó cũng đóng góp vào việc tăng cường lồng ghép vấn đề Giới trong Đào tạo nghề qua việc đưa ra khuyến nghị về cải thiện mục tiêu, chỉ số đánh giá, phương pháp tiếp cận và các hoạt động của Chương trình, sao cho phù hợp với các nguyên tắc của Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới 2011-2020 của Chính phủ Việt Nam.

Một số hình ảnh đoàn công tác Phân tích Giới:

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook