TVET Vietnam

TẬP HUẤN SỬ DỤNG NỀN TẢNG ATINGI

THỜI GIAN:

17/08/2021

địa điểm:

Trực tuyến trên nền tảng BigBlueButton

giảng viên:

TS. Christian Hoffmann và ThS. Nguyễn Hải Diên

thành phần tham dự:

26 cán bộ/giảng viên chủ chốt đến từ Tổng cục GDNN, 11 trường Cao đẳng nghề đối tác và cán bộ chương trình (GIZ)

TẢI TÀI LIỆU

Khóa học tiêu biểu trên nền tảng Moodle – Bảng phân cảnh mẫu – Công cụ biên soạn bài giảng điện tử

Tiếp nối chuỗi tập huấn sử dụng nền tảng Atingi nhằm nâng cao năng lực số của các cán bộ, giảng viên đến từ Tổng cục GDNN và 11 trường CĐ đối tác, GIZ tiếp tục tổ chức Webinar số 7.

Webinar số 7 hướng đến mục tiêu hỗ trợ các cán bộ, giảng viên có thể hiểu được cách thức xây dựng và tổ chức một khóa học trực tuyến trên nền tảng Moodle, từ đó có thể thực hiện đánh giá các chức năng của khóa học trực tuyến. Đồng thời, người tham dự sẽ được hướng dẫn cách phân quyền các hoạt động trên Atingi vào từng phần của bài học và được tiếp cận với các công cụ biên soạn bài giảng điện tử, cũng như mẫu bảng phân cảnh. Người tham dự cùng với các chuyên gia sẽ thực hiện đánh giá các công cụ biên soạn và mẫu bảng phân cảnh để có thể áp dụng trong việc phát triển bài giảng trực tuyến.

Share on print
Share on email
Share on facebook

tin tức liên quan

thư viện ảnh