TVET Vietnam

TẬP HUẤN QUẢN TRỊ VÀ SỬ DỤNG NỀN TẢNG ATINGI

THỜI GIAN:

08/07/2021

địa điểm:

Online (MST)

giảng viên:

TS. Christian Hoffmann và Nguyễn Thị Ngọc Hương, GIZ

thành phần tham dự:

24 cán bộ/giáo viên thuộc nhóm quản trị đến từ Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và 11 trường Cao đẳng

TẢI TÀI LIỆU

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2021, 24 cán bộ/giáo viên thuộc nhóm quản trị đến từ Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và 11 trường Cao đẳng Giáo dục Nghề nghiệp sẽ tham gia vào một buổi hội thảo tập huấn chuyên sâu về quản trị hệ thống quản lý học tập (LMS) – Atingi. Tiến sỹ Christian Hoffmann – Đại sứ kỹ thuật số của GIZ và cô Nguyễn Thị Ngọc Hương – Trợ lý dự án sẽ là người dẫn dắt cho hội thảo này. Buổi tập huấn sẽ chú trọng vào phát triển năng lực số cho những cán bộ/giáo viên đến từ các trường cao đẳng đối tác của dự án.

Trong buổi hội thảo, người học sẽ được thực hành các thao tác để thêm nội dung vào khóa học trên nền tảng Atingi, bao gồm: thêm nhãn thông tin, thêm diễn đàn, thêm trang, thêm bài trắc nhiệm, thêm sách, bài tập, tập tin, H5P và chứng chỉ. Bên cạnh đó, người học cũng sẽ được hướng dẫn cách đổi tên phân mục trong khóa học và triển khai nội dung truyền thông.

Nội dung tập huấn:

Share on print
Share on email
Share on facebook