TVET Vietnam

TẬP HUẤN NỀN TẢNG ATINGI

THỜI GIAN:

03/08/2021

địa điểm:

Trực tuyến thông qua nền tảng BigBlueButton

giảng viên:

TS. Christian Hoffmann

thành phần tham dự:

18 cán bộ, giảng viên chủ chốt từ Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và 11 trường Cao đẳng đối tác

TẢI TÀI LIỆU

Cách thêm người dùng vào khóa học và phân quyền các chức năng trên Atingi

Chuỗi hoạt động phát triển chuyên môn được tiếp nối với Webinar số 6 – buổi tập huấn chuyên sâu dành cho 18 cán bộ, giáo viên chủ chốt đến từ Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và 11 trường Cao đẳng đối tác. Người tham dự sẽ được tiếp cận với nền tảng BicBlueButton thông qua Atingi, đồng thời được học các bước để có thể thêm người dùng vào các khóa học trên Atingi và phân quyền các chức năng khác nhau trên nền tảng này.

Share on print
Share on email
Share on facebook