TVET Vietnam

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT HÀNH LANG PHÁP LÝ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

THỜI GIAN:

23/11/2021

địa điểm:

Trực tuyến

giảng viên:

GS. Hồ Tú Bảo, TS. Nguyễn Nhật Quang và ThS. Bùi Thu Trang

thành phần tham dự:

Lãnh đạo, quản lý, cán bộ, giảng viên đến từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các Cục/Vụ/Viện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

TẢI TÀI LIỆU

Bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã buộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phải chuyển đổi hệ thống quản lý, quản trí, hoạt động dạy và học lên môi trường số. Tuy nhiên, các cơ sở GDNN còn gặp nhiều nhiều khó khăn khi triển khai các hoạt động quản lý, dạy và học trên môi trường số. Nhiều văn bản, quy định, hướng dẫn chưa đủ chi tiết và chưa phù hợp với thực tiễn mới của CĐS.  

Vì lí do đó, cùng với các chuyên gia, Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam đã tiến hành triển khai Dự án “Rà soát hành lang pháp lý CĐS trong lĩnh vực GDNN tại Việt Nam”. Hội thảo báo cáo những phát hiện chính từ nghiên cứu, tập trung vào những khó khăn và bất cập và đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm củng cố hành lang pháp lý giúp kiến tạo cho CĐS trong GDNN. 

Share on print
Share on email
Share on facebook