TVET Vietnam

Cuộc họp công bố Chương trình “Cơ chế đối tác thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp và di cư lao động định hướng phát triển” (Chương trình PAM) tại Việt Nam

THỜI GIAN:

14/06/2022

địa điểm:

De l'Opera Hanoi- MGallery

giảng viên:

thành phần tham dự:

TẢI TÀI LIỆU

Share on print
Share on email
Share on facebook

tin tức liên quan

No items found.

thư viện ảnh

sự kiện khác