TVET Vietnam

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TỪ XA, TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ SỐ 33/2018/TT-BLĐTBXH

THỜI GIAN:

30/11/2021

địa điểm:

Trực tuyến

giảng viên:

TS. Phạm Ngọc Toàn, TS. Nguyễn Nhật Quang, ThS. Nguyễn Thị Hoàng Nguyên

thành phần tham dự:

Lãnh đạo, quản lý, cán bộ, giảng viên đến từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các Vụ và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

TẢI TÀI LIỆU

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, và chính thức có hiệu lực vào ngày 08 tháng 02 năm 2021. Sau ba năm áp dụng Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH, Tổng cục GDNN, cùng sự hỗ trợ của Tổ chức GIZ, đã triển khai thực hiệc Khảo sát nhằm đánh giá mức độ triển khai hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. 

Hội thảo hướng đến làm rõ các kết quả khảo sát về thực trạng, hiệu quả, những thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn trong lĩnh vực GDNN. Hội thảo đóng vai trò như một diễn đàn mở, tạo cơ hội trao đổi, thảo luận từ đó xây dựng các kiến nghị, cũng như tạo dựng nền tảng cho việc nghiên cứu tính khả thi trong phát triển cơ chế thí điểm cho các tổ chức GDNN trong tương lai. 

Share on print
Share on email
Share on facebook